Какво представлява порталът за свободно достъпни данни на Европейския съюз?

На портала за свободно достъпни данни на Европейския съюз (ЕС) можете да намерите все по-голям набор от данни, изготвяни от институциите и органите на ЕС. Можете свободно и многократно да използвате данните с търговска или нетърговска цел.

Предоставяйки лесен и безплатен достъп до данни, порталът цели да насърчи тяхната новаторска употреба и да помогне за реализиране на икономическия им потенциал. Освен това порталът ще допринесе за насърчаване на прозрачността и отчетността на институциите и другите органи на ЕС.

Порталът за свободно достъпни данни на ЕС се поддържа от Службата за публикации на Европейския съюз. За изпълнението на политиката за свободен достъп до данни на ЕС отговаря генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия.

Какво мога да намеря на портала?

Порталът предлага каталог с метаданни, предоставящи достъп до информация от институциите и останалите органи на ЕС. За да се улесни тяхното многократно използване, метаданните следват общи правила за кодиране и стандартни речници. За повече информация вижте раздел Свързани данни.

Данните са достъпни във формати за четене от хора и от машини, за да могат да бъдат незабавно използвани. На портала ще намерите и набор от приложения за работа с данни на ЕС.За повече информация вижте раздел Приложения.

Как мога да използвам тези данни?

Принципно можете да използвате данните безплатно, при условие че е посочен източникът (вижте правната информация).За малък брой данни се прилагат специални условия за използването, свързани най-вече със защитата на правата на интелектуална собственост на трети страни. Връзка към тези условия можете да намерите на страницата на съответните данни.

Как мога да участвам в портала?

Друга основана цел на портала е да се установи връзка с потребителите на свободно достъпни данни на ЕС. Можете да участвате като

  • правите предложения за набори от данни,
  • изпращате мнения и предложения и
  • споделяте вашите приложения или информация за това как сте използвали данните от портала.

Свържете се с нас!

Как функционира търсенето?

Полето за търсене в раздел „Данни“ ви дава възможност да търсите набори от данни, като използвате обикновен текст или конкретни полета на наборите от данни.

Ако използвате обикновен текст, въведените от вас думи ще бъдат търсени във всички полета за метаданни. С радио бутоните под полето за търсене, можете да прецизирате търсенето, като изберете „всички тези думи“, „поне една от тези думи“ или „точния израз“.

За да търсите в конкретно поле за метаданни, въведете името на полето пред търсените думи. Например, ако търсите:

  • “forest” само в полето за заглавие, трябва да въведете title:forest
  • “forest” само в описанието, трябва да въведете notes:forest
  • “forest” само в ключовите думи, трябва да въведете tags:forest

Синтаксисът за търсене на номер на версия, дата на промяна или дата на публикуване е следният:

  • version:4_4
  • modified=2014-02-27
  • issued=2014-02-21

Списъкът с полета ще намерите в спецификацията (колона CKAN mapping).

Порталът на ЕС за свободно достъпни данни накратко

Twitter


Банери на портала за свободно достъпни данни на ЕС

250x250

180x150

468x60

728x90