Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕСЗа портала
Menu
Преглед Инструменти Учебни ресурси Проекти Sandbox

Как се извършва търсенето

Порталът предлага каталог с метаданни, предоставящи достъп до информация от институциите и останалите органи на ЕС. За да се улесни тяхното многократно използване, метаданните следват общи правила за кодиране и стандартни речници. За повече информация вижте раздел Свързани данни.

Данните са достъпни във формати за четене от хора и от машини, за да могат да бъдат незабавно използвани. На портала ще намерите и набор от приложения за работа с данни на ЕС.За повече информация вижте раздел Приложения.

Отворени данни — какви са ползите?

Принципно можете да използвате данните безплатно, при условие че е посочен източникът (вижте правната информация).За малък брой данни се прилагат специални условия за използването, свързани най-вече със защитата на правата на интелектуална собственост на трети страни. Връзка към тези условия можете да намерите на страницата на съответните данни.

За какво служи порталът?

Друга основана цел на портала е да се установи връзка с потребителите на отворени данни на ЕС. Можете да участвате като

  • Кой предоставя данните?
  • изпращате мнения и предложения и
  • споделяте вашите приложения или информация за това как сте използвали данните от портала.

Свържете се с нас!

Екипът на портала за отворени данни

Полето за търсене в раздел „Данни“ ви дава възможност да търсите набори от данни, като използвате обикновен текст или конкретни полета на наборите от данни.

Ако използвате обикновен текст, въведените от вас думи ще бъдат търсени във всички полета за метаданни. С радио бутоните под полето за търсене, можете да прецизирате търсенето, като изберете „всички тези думи“, „поне една от тези думи“ или „точния израз“.

За да търсите в конкретно поле за метаданни, въведете името на полето пред търсените думи. Например, ако търсите:

  • “forest” само в полето за заглавие, трябва да въведете title:forest
  • “forest” само в описанието, трябва да въведете notes:forest
  • “forest” само в ключовите думи, трябва да въведете tags:forest

Синтаксисът за търсене на номер на версия, дата на промяна или дата на публикуване е следният:

  • version:4_4
  • modified=2014-02-27
  • issued=2014-02-21

Списъкът с полета ще намерите в спецификацията (колона CKAN mapping).

Свързани уебсайтове за отворените данни