Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕСПриложения
Menu

Приложения

В този раздел ще намерите примери за приложения, разработени от европейските институции, агенции и други органи, както и от трети страни. Разгледайте нашия раздел за приложения и открийте потенциала на отворените данни на ЕС.

Автор

Източник на данните

Тема