Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕСПриложения
Menu
Преглед Инструменти Учебни ресурси Проекти

Приложения

В този раздел ще намерите примери за приложения, разработени от европейските институции, агенции и други органи, (обозначени със знамето на ЕС,) както и от трети страни. Разгледайте нашия раздел за приложения и открийте потенциала на свободно достъпните данни на ЕС.

INTERPRETBANK — софтуер за устни преводачи
Стресирани сте, докато се подготвяте за задача като устен преводач? Трябва бързо да създадете лесен за многократна употреба речник на термините?  Или просто искате да...Показване на повече
Това е приложение на трета страна. В съответствие с правната информация службите на Комисията нямат контрол върху това приложение и не носят отговорност за него.
Tenderlake
Търсите бизнес възможности в цяла Европа, но ви е трудно да следите всички нови покани за подаване на оферти в чужбина или във вашата страна?Като се има предвид, че...Показване на повече
Това е приложение на трета страна. В съответствие с правната информация службите на Комисията нямат контрол върху това приложение и не носят отговорност за него.
Ludwig: намерете своето изречение
Колко време ви отнема да предадете идея на добър английски?Търсите ли на уебсайтове за автоматичен превод, в блогове и форуми, опитвайки се да намерите перфектната дума...Показване на повече
Това е приложение на трета страна. В съответствие с правната информация службите на Комисията нямат контрол върху това приложение и не носят отговорност за него.
Център за данни на EASME
Кои проекти се ползват с финансиране от ЕС? Всички те ли са със седалище в Европа? Ако отговорът е „не“, кой от тях е най-отдалечен? Какъв е предметът му на...Показване на повече
Youthmetre
Имат ли младите хора в различните части на Европа еднакви възможности в живота? Каква е политиката на ЕС за младежта и как тя води до положителни промени? Кои младежки...Показване на повече
Това е приложение на трета страна. В съответствие с правната информация службите на Комисията нямат контрол върху това приложение и не носят отговорност за него.
Lexparency
Lexparency.org ви улеснява при разглеждането на правните документи в EUR-Lex.След като намерите документа, който ви интересува, Lexparency.org предлага две специални...Показване на повече
Това е приложение на трета страна. В съответствие с правната информация службите на Комисията нямат контрол върху това приложение и не носят отговорност за него.
MEPranking
MEPranking.eu е уеб приложение, което ви позволява да разберете колко усилено работят членовете на Европейския парламент за вас.Разгледайте сайта, за да разберете къде...Показване на повече
Това е приложение на трета страна. В съответствие с правната информация службите на Комисията нямат контрол върху това приложение и не носят отговорност за него.
PengEUn
Търсите нова работа? Планирате да се преместите в друга държава от ЕС? PengEUn е уеб приложение, достъпно от ноември 2017 г., което може да ви помогне да се...Показване на повече
Това е приложение на трета страна. В съответствие с правната информация службите на Комисията нямат контрол върху това приложение и не носят отговорност за него.
Unigraph
Unigraph е голям граф за отворени знания, който съчетава информация от бази знания като Wikidata и Freebase с данни, публикувани от Европейския съюз и национални органи, като...Показване на повече
Това е приложение на трета страна. В съответствие с правната информация службите на Комисията нямат контрол върху това приложение и не носят отговорност за него.
OpEnergy
Приложението OpEnergy осигурява графичен инструмент за по-лесно проследяване на енергийния пазар на ЕС и установяване на тенденциите и развитието в националните системи на...Показване на повече
Това е приложение на трета страна. В съответствие с правната информация службите на Комисията нямат контрол върху това приложение и не носят отговорност за него.

Автор

Източник на данните

Тема