Показване на резултати, съдържащи: ?

Налични набори от данни: 10849

Предложете набор от данни

Има ли данни, които бихте искали да откриете на портала?

Направете предложение>>

Набори от данни по теми или групи

  • Социални въпроси

  • Наука

  • Околна среда

  • Работа и условия на труд

  • Икономика

  • Финанси

  • Търговия

  • Производство, технология и изследване

Най-често търсени термини

Вижте всички » Издател

Европейски парламент (53 набори от данни) Съвет на Европейския съюз (3 набори от данни) Европейска комисия (9807 набори от данни)

Европейска централна банка (30 набори от данни) Европейска служба за външна дейност (1 набори от данни) Европейски икономически и социален комитет (2 набори от данни) Комитет на регионите (2 набори от данни) Европейска инвестиционна банка (2 набори от данни) Европейски омбудсман (1 набори от данни) Европейски надзорен орган по защита на данните (4 набори от данни) Орган или агенция на ЕО (944 набори от данни)

За какво се отнася този портал с данни?

Търсите лесен достъп до данни на ЕС? Желаете да използвате повторно данни за научно изследване, статия, приложение или нещо друго?

Намирате се на точното място. На портала за свободно достъпни данни на ЕС можете да намерите все по-голям набор от данни, изготвяни от институциите и органите на Съюза.

Данните могат да бъдат използвани свободно и многократно, да бъдат свързвани и преразпределяни с търговска или нетърговска цел.