Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕС Данни Издател Евростат Number of adults by sex, age gro...