Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕСНачална страница
Menu
Преглед Инструменти Учебни ресурси Проекти

Порталът за отворени данни на Европейския съюз ви дава достъп до отворени данни, публикувани от институциите и органите на ЕС. Всички данни в каталога могат да бъдат използвани безплатно с търговска или нетърговска цел.

Актуално

Health Programmes in EU - ChafeaChild protection system in EU - EU Agency for fundamental rightsLife expectancy at birth in EU

Културното наследство на Европа


2018 г. е Европейска година на културното наследство. С цел да подчертае ролята на европейското културно наследство и да укрепи чувството за принадлежност към едно общо европейско културно пространство Съвместният изследователски център разработи нов онлайн инструмент — интерактивни карти за културното наследство. Редовно актуализираните карти съдържат връзки към цифровизираните колекции на Europeana — цифровата платформа на ЕС за културното наследство.

Научете какво правят Европейският съюз и неговите партньори за опазването, популяризирането и повишаването на осведомеността за културното наследство на Европа. Разгледайте произведения и предмети на изкуството, книги, видеоклипове, филми и звуци от хиляди музеи, галерии, библиотеки и архиви в цяла Европа и научете повече за нашия континент и неговата културна история.


 

Twitter


 ЕВРОПЕЙСКИ ПОРТАЛ ЗА ДАННИ
 Публични данни в Европа
Ако търсите данни от конкретна европейска държава, можете да посетите и Европейския портал за данни.