Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕСНачална страница
Menu

Порталът за отворени данни на Европейския съюз ви дава достъп до отворени данни, публикувани от институциите и органите на ЕС. Всички данни в каталога могат да бъдат използвани безплатно с търговска или нетърговска цел.

Актуално

EU Datathon 2017Eurovoc, the EU's multilingual thesaurus (OP)Consolidated list of EU financial sanctions (EEAS)Food consumption across the European Union (EFSA)She Figures - Gender in research and Innovation (R&I)

С какво разполагаме


Хиляди набори от данни по стотици теми, достъпни в няколко формата за изтегляне, разглеждане и повторно използване.

Списък с приложения и уеб инструменти, които използват отворените данни на ЕС, за да предложат нови гледни точки, анализ и полезни инструменти и услуги.

Екип, готов да ви помогне.

77 77 84 126 42 21 133 84 91 21 21 28 77 119

 

Twitter


ЕВРОПЕЙСКИ ПОРТАЛ ЗА ДАННИ
Публични данни в Европа
Европейският портал за данни събира метаданните на информацията в обществения сектор, която се предлага на обществените портали за данни в рамките на всички европейски държави.