Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕСНачална страница
Menu

Порталът за отворени данни на Европейския съюз ви дава достъп до отворени данни, публикувани от институциите и органите на ЕС. Всички данни в каталога могат да бъдат използвани безплатно с търговска или нетърговска цел.

Актуално

Eurovoc, the EU's multilingual thesaurus (OP)Consolidated list of EU financial sanctions (EEAS)Food consumption across the European Union (EFSA)Multilingual spelling variants of names (JRC)She Figures - Gender in research and Innovation (R&I)

#EUdatathon2017: Използвайте свободно достъпните данни на ЕС, за да създадете приложението, което ще спечели!

Присъединете се към маратона по програмиране #EUdatathon2017 и спечелете възможност да представите своя проект на форума European Big Data Value във Версай, на 21—23 ноември 2017 г.! Пътните и дневните ви разноски ще бъдат покрити.

Как да го направите? Предложете вашата първоначална идея до 8 октомври. Ако тя бъде одобрена при предварителния подбор, ще можете да разработите приложението до 12 ноември. Победителят ще бъде избран по време на последната проява на 16 ноември в Брюксел.

Прочетете повече...

Datathon logo

 

Twitter


ЕВРОПЕЙСКИ ПОРТАЛ ЗА ДАННИ
Публични данни в Европа
Европейският портал за данни събира метаданните на информацията в обществения сектор, която се предлага на обществените портали за данни в рамките на всички европейски държави.