Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕСНачална страница
Menu
Преглед Инструменти Учебни ресурси Проекти Sandbox

Порталът за отворени данни на Европейския съюз ви дава достъп до отворени данни, публикувани от институциите и органите на ЕС. Всички данни в каталога могат да бъдат използвани безплатно с търговска или нетърговска цел.

Актуално

Health Programmes in EU - ChafeaChild protection system in EU - EU Agency for fundamental rightsLife expectancy at birth in EU

Как можем да намалим емисиите на парникови газове?

Предотвратяването на опасно изменение на климата е основен приоритет на Европейския съюз.

Вече е постигнат значителен напредък в подобряването на енергийната ефективност, преминаването към горива с по-ниски въглеродни емисии, както и повишаването на използването на възобновяеми енергийни източници. Разгледайте Shedding light on energy in the EU („Светлина върху енергетиката в ЕС“) — публикация на Евростат, съдържаща графика, която показва как намаляват емисиите в ЕС.

Порталът на ЕС за отворени данни представя редица набори от подробни данни на равнище ЕС за емисиите на парникови газове. Можете да разгледате или изтеглите тези набори от данни за всякакъв вид употреба.

Twitter


 ЕВРОПЕЙСКИ ПОРТАЛ ЗА ДАННИ
 Публични данни в Европа
Ако търсите данни от конкретна европейска държава, можете да посетите и Европейския портал за данни.