Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕСНачална страница
Menu

Порталът за отворени данни на Европейския съюз ви дава достъп до отворени данни, публикувани от институциите и органите на ЕС. Всички данни в каталога могат да бъдат използвани безплатно с търговска или нетърговска цел.

Актуално

Eurovoc, the EU's multilingual thesaurus (OP)Multilingual spelling variants of names (JRC)Europeans and their languagesIATE - Interactive terminology for EuropeMobility of students in Europe (Eurostat)

21 февруари: Международен ден на майчиния език


Знаете ли, че на портала на ЕС за отворени данни можете да намерите много набори от данни, свързани с езиците?

От езикови ресурси за оптимизиране на системи за машинен превод до речници и тезауруси, а също и проучвания и други свободно достъпни данни за повторна употреба.

Открийте също и приложения като Coreon и Sketch Engine, които използват тези свободно достъпни данни за създаването на многоезични работни инструменти.


photo by Romain Vignes on Unsplash

 

Twitter


 ЕВРОПЕЙСКИ ПОРТАЛ ЗА ДАННИ
 Публични данни в Европа
Ако търсите данни от конкретна европейска държава, можете да посетите и Европейския портал за данни.