Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕСНачална страница
Menu
Преглед Инструменти Учебни ресурси Проекти

Порталът за отворени данни на Европейския съюз ви дава достъп до отворени данни, публикувани от институциите и органите на ЕС. Всички данни в каталога могат да бъдат използвани безплатно с търговска или нетърговска цел.

Актуално

Antibiotic resistance in EuropeEU clinical trials register Traditional herbal medicinal productsReports of side-effects reactions to medicines

Да научим повече за лекарствата


Всяка година Световната здравна организация отбелязва Световния ден на здравето. ЕС разчита на Европейската агенция по лекарствата (EMA) да извършва научни оценки на лекарствените продукти и да контролира и наблюдава тяхната безопасност.

Можете да намерите полезна информация за лекарствени продукти, които са в процес на оценяване; лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба; растителни лекарствени продукти и много повече благодарение на наборите от отворени данни, публикувани от EMA на портала на ЕС за отворени данни.
За повече информация относно фармакологията и лекарствените средства вижте също приложението Drugle, което съчетава данни от EMA и други източници.


 

Twitter


 ЕВРОПЕЙСКИ ПОРТАЛ ЗА ДАННИ
 Публични данни в Европа
Ако търсите данни от конкретна европейска държава, можете да посетите и Европейския портал за данни.