Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕСНачална страница
Menu
Преглед Инструменти Учебни ресурси Проекти Sandbox
Maintenance message (bg)

Порталът за отворени данни на Европейския съюз ви дава достъп до отворени данни, публикувани от институциите и органите на ЕС. Всички данни в каталога могат да бъдат използвани безплатно с търговска или нетърговска цел.

Актуално

Sea surface temperature

Искате ли да се присъедините към нас като експерт?

 

Вие сте специалист по визуализация на данните, отворени данни или семантичната мрежа? Включете се в нашия списък с експерти!

Отговорете на поканата за изразяване на интерес с цел изготвяне на списък с външни експерти, която бе отправена наскоро от Службата за публикации на Европейския съюз.

Списъкът, изготвен въз основа на поканата, ще бъде валиден до февруари 2024 г. Службата за публикации ще го използва, за да си набавя експертна помощ, когато е необходимо.

Какво чакате? Вижте поканата за изразяване на интерес и кандидатствайте сега.

 

Twitter


EU DATATHON 2019