Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕСНачална страница
Menu

Порталът за отворени данни на Европейския съюз ви дава достъп до отворени данни, публикувани от институциите и органите на ЕС. Всички данни в каталога могат да бъдат използвани безплатно с търговска или нетърговска цел.

Актуално

Eurovoc, the EU's multilingual thesaurus (OP)Gender Equality Index (EIGE)Marine casualties and incidents (EMSA)Honey bee Seasonal mortality data (EFSA)Multilingual spelling variants of names (JRC)

Приложението победител е…

Поздравления за екипа, разработил приложението победител в маратона по програмиране #EUdatathon2017: C4P. На 16 ноември в Брюксел журито избра победителя измежду 10-те финалиста. Можете да се срещнете с екипа победител и да видите презентацията на тяхното приложение на форума European Big Data Value, който ще се проведе от 21 до 23 ноември във Версай.

Благодарим на всички за участието и за приноса към успеха на маратона по програмиране!

Повече информация за проявата ще намерите на уебсайта EUdatathon.

EU-Datathon

 

Twitter


 ЕВРОПЕЙСКИ ПОРТАЛ ЗА ДАННИ
 Публични данни в Европа
Ако търсите данни от конкретна европейска държава, можете да посетите и Европейския портал за данни.