Относно свързаните данни

Свързаните данни представляват стандартен начин за представяне на данни по широк набор от теми. Публикуването на свързани данни улеснява разработчиците, като им позволява да свързват информация от различни източници за създаване на новаторски приложения. Така например дадено приложение може да обединява данни за основни бизнес сектори, екологични показатели и учебни заведения, за да помогне на вас и вашето семейство при избора на място за живеене.

В подкрепа на този стандарт порталът за свободно достъпни данни публикува метаданните от каталога под формата на свързани данни. Освен това вече публикувахме много набори от данни като свързани данни и ще продължим да увеличаваме броя на достъпните посредством портала свързани данни.

SPARQL

Можете да търсите метаданните, включени в базата данни тип triplestore на портала за свободно достъпни данни на ЕС, чрез редактора за търсене на SPARQL крайната точка по-долу.
Начало на търсенето
URL за резултатите от търсенето

Примерни заявки

Метаданни на портала за свободно достъпни данни

За каталога с метаданни на портала за свободно достъпни данни на ЕС

Допълнителна информация