Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕС
Menu
Преглед Инструменти Учебни ресурси Проекти Sandbox
0Питали ли сте се някога...коя от европейските държави има най-екологични доставки на енергия?Или кои икономики се развиват най-бързо?Или кои организации лобират в ЕС?Или как се изразходват публичните средства на ЕС?ЕС събира и съставя данни за всичко това, както и за много други неща.Тези данни са като дигитално ехо на света около наси могат да ни послужатда разберем по-добре важните въпросии да вземаме по-добри решения.Порталът за свободно достъпни даннисъбира огромно количество данни от различни организации на ЕСи ги прави достъпни за всички на едно централно място.Те могат да се използватот журналисти за проверка на данниот политически изследователи, пишещи доклади, от програмисти, създаващи уебсайтове.Порталът все още се разработва,така че ще добавяме още даннии нови функции през следващите месеци. Ако смятате, че определени данни трябва да бъдат там, или ако имате идеи за нови начини на използване на данните на ЕС,ще се радваме да научим за това. Свържете се с нас.