Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕСИзолирана среда за визуално представяне
Menu
Преглед Инструменти Учебни ресурси Проекти Sandbox

Изолирана среда за визуално представяне - β

Изпробвайте начини за визуализиране на отворените данни на ЕС в нашата изолирана среда за визуално представяне, която използва рамката с отворен код RAWGraphs (http://rawgraphs.io/).
RAWGraphs работи с файлове със стойности с разделител (т.е. csv и tsv файлове), както и с текстове, копирани и поставени от други приложения (напр. Microsoft Excel, Google Spreadsheets, TextEdit и др.). Тя работи и с крайни точки, за които е разрешено използването на CORS (API).
Можете да експортирате визуализации като векторни (SVG) или растерни (PNG) изображения и да ги интегрирате в уеб страница.
RAWGraphs също така е уеб приложение — въведените данни се обработват само от уеб браузъра. Не се извършват операции или съхраняване от страната на сървъра.

Открийте, експериментирайте, визуализирайте — това е вашата изолирана среда!