Veřejně přístupné údaje Evropské unie
EUROPAPortál veřejně přístupných dat EUO portálu
Menu
Přehled Nástroje Znalostní centrum Projekty Sandbox

Jak vyhledávání funguje

Portál nabízí katalog metadat pocházejících od institucí a jiných subjektů EU. Metadata jsou uspořádána podle společných pravidel a normalizovaného souboru výrazů. Více informací najdete v části Přepojené informace.

Data jsou k dispozici k přímému využití jak ve strojově čitelném formátu, tak ve formátu pro lidská rozhraní. Na portálu rovněž najdete řadu aplikací vytvořených pro uživatele dat EU.Více informací najdete v části Aplikace.

Veřejně přístupná data a jejich výhody

Data jsou poskytována zdarma pod podmínkou, že je uveden jejich zdroj (viz Právní upozornění).Na menší část dat se vztahují zvláštní podmínky opětovného použití, které většinou souvisí s ochranu práv duševního vlastnictví třetích stran. Odkazy na tyto podmínky jsou uvedeny v informacích o jednotlivých datových souborech.

K čemu portál slouží?

Dalším naším důležitým cílem je navázat kontakt s uživateli veřejně přístupných údajů EU. Můžete se zapojit tak, že

  • Kdo data poskytuje?
  • nám zašlete své návrhy a připomínky
  • se podělíte o své aplikace, ve kterých jste data z portálu využili.

Těšíme se na vaše příspěvky!

Tým podpory portálu veřejně přístupných dat

Vyhledávací pole v části „Data“ umožňuje vyhledávat datové soubory zadáním prostého textu nebo prohledávat obsah konkrétních specifikací datových souborů.

Pokud zadáte prostý text, bude vyhledáván ve všech metadatech daného souboru. Vyhledávání lze upřesnit zaškrtnutím políčka pod vyhledávacím polem: „všechna tato slova“, „alespoň jedno z těchto slov“ nebo „slova přesně v tomto pořadí“.

Pokud chcete vyhledávat v konkrétní části metadat, zadejte před vyhledávaný text název dané části. Chcete-li například vyhledat:

  • “forest” pouze v názvu, dotaz bude mít podobu title:forest
  • "forest" pouze v popisu, dotaz bude mít podobu notes:forest
  • "forest" pouze jako klíčové slovo, dotaz bude mít podobu tags:forest

Pokud chcete vyhledat číslo verze, datum změny či zveřejnění, zadejte dotazy takto:

  • version:4_4
  • modified=2014-02-27
  • issued=2014-02-21

Seznam polí metadat najdete v tabulce se specifikacemi (sloupec Pole CKAN).

Související stránky s veřejně přístupnými daty