Veřejně přístupné údaje Evropské unie
EUROPAPortál veřejně přístupných dat Data Přispěvatel Generální ředitelství pro komuni... Take-up of mobile - active SIM ...