Veřejně přístupné údaje Evropské unie
EUROPAPortál veřejně přístupných dat Data Přispěvatel Generální ředitelství pro komuni... Share of fixed broadband subscri...