Veřejně přístupné údaje Evropské unie
EUROPAPortál veřejně přístupných dat EUPro programátory
Menu
Přehled Nástroje Znalostní centrum Projekty Sandbox

Pro programátory

Účelem Portálu veřejně přístupných dat EU je podpořit využívání datových souborů při vytváření aplikací třetích stran. Programátorům k tomu doporučujeme dvě rozhraní.

REST API

Jednou možností, jak s daty portálu pracovat, je přes programovací rozhraní REST API. Přes API jsou dostupné všechny základní funkce portálu. Získané informace lze využívat v externím softwaru, který odkazuje na API portál.

API je k dispozici ke stažení zde: http://data.europa.eu/euodp/data/api/

Portál veřejně přístupných dat EU vychází z platformy CKAN, na jejichž stránkách najdete k API dokumentaci.

Formátem, ve kterém se vytváří zpráva s textem dotazu a odpovědí, je JSON (viz RFC 4627). Níže uvádíme několik příkladů toho, jak lze REST API ve vašich aplikacích využít.

Vzhledem ke specifikům infrastruktury Úřadu pro úřední tisky musí být požadavky API, které by jinak měly být k dispozici pomocí metody GET protokolu HTTP, místo toho provedeny pomocí metody POST.

Nástroje pro používání REST API

HTTP klienty a knihovny

Curl je generický nástroj pro vytváření příkazů http, který lze použít pro zasílání dotazů na API. Existují možnosti, jak sladit nástroj curl s požadavky POST – například přidáním -'d ' a to i v případě prázdných seznamů. Je použit i v níže uvedených příkladech.

Pro většinu běžně používaných prohlížečů existují rozšíření, která umožňují vytvářet dotazy pro API přímo v prohlížeči, například Postman for Google Chrome nebo RESTClient for Mozilla Firefox.

K vytváření dotazů na API lze použít většinu programovacích jazyků. Podmínkou je pouze kompatibilní připojovací HTTP složka, například Jersey pro Javu.

Speciální nástroje

Dále byly vytvořeny některé speciální nástroje, kterými si lze práci s REST API usnadnit. Všichni tito klienti jsou dostupní na Github a lze je rozvětvit a vyvinout personalizovaná řešení v uvedených programovacích jazycích.

Příklady dotazů

Žádost o seznam souborů dat souborů ve formátu JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_list -d'{}'

Žádost o seznam tagů ve formátu JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/tag_list -d'{}'

Žádost o popis konkrétního souboru dat očekáváme ve formátu JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_show -d'{"id": "dgt-translation-memory"}'

Vyhledávání souborů dat nebo zdrojů odpovídajících zadání

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_search -d'{"q": "forest"}'

Rozhraní SPARQL

K získávání informací z Portálu veřejně přístupných dat EU lze dále využívat strojově čitelné výrazy SPARQL, které umožňují vytváření dotazů na RDF popisy datových souborů.

Jak vidíte na stránce „Propojená data“, pro přístup k dotazům SPARQL je k dispozici zvláštní uživatelské rozhraní.

Pro programátory je k dispozici strojově čitelné rozhraní na následující adrese: http://data.europa.eu/euodp/sparqlep

Specifikace jazyka SPARQL najdete na stránkách W3C: http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. Modely používané na Portálu veřejně přístupných dat EU k popisu souborů dat jsou popsány v části „Propojená data“ pod „Slovník metadat“.

Nástroje a knihovny

K vytváření aplikací schopných provádět dotazy na rozhraní Portálu veřejně přístupných dat EU lze využívat nástroje a knihovny třetích stran. Níže uvádíme několik příkladů.

Klienty SPARQL

 • Klient Sesame je klient pro Windows, který má zvláštní uživatelské rozhraní.
 • Twinkle je víceplatformová aplikace v jazyce Java, přes jejíž uživatelské rozhraní lze vytvářet dotazy SPARQL na vzdálená rozhraní.

Knihovny

Zde uvádíme několik knihoven, které lze využít k vytváření aplikací, jež budou využívat údaje z Portálu veřejně přístupných dat EU. Řazeno podle programovacího jazyka

 • Java
  • Jena – projekt Apache. Open-source rámec v jazyce Java pro vytváření sémantických webů a aplikací pro propojená data.
  • OpenRDF Sesame nabízí API rozhraní v jazyce Java ke zpracovávání a dotazování údajů RDF.
 • C
  • Redland je soubor knihoven v jazyce C umožňujících práci s RDF a SPARQL.
 • JavaScript
  • Hercules je knihovna v JavaScriptu k vytváření dotazů na vzdálená rozhraní SPARQL. Umožňuje budování složitějších internetových aplikací, které budou schopny využívat údaje z Portálu veřejně přístupných dat EU.
 • PHP
  • EASYRDF je knihovna v PHP k usnadnění tvorby dotazů SPARQL v PHP aplikacích.
 • Python
  • RDFLib soubor knihoven, které umožňují využívání dat RDF do aplikací v jazyce Python.

Rozhraní SPARQL: Příklady dotazů

Příklady dotazů najdete na stránce Propojená data Portálu veřejně přístupných dat EU.