Veřejně přístupné údaje Evropské unie
EUROPAPortál veřejně přístupných dat EUKnowledge center
Menu
Přehled Nástroje Znalostní centrum Projekty Sandbox

Znalostní centrum

V této části najdete školicí materiály, pokyny a další užitečné nasdílené dokumenty. V aktuální  zprávě najdete přehled osvědčených postupů a údaje o probíhajících iniciativách týkajících se vizualizací dat produkovaných orgány EU.