Veřejně přístupné údaje Evropské unie
EUROPAPortál veřejně přístupných dat EU
Menu
Přehled Nástroje Znalostní centrum Projekty Sandbox
0Kladli jste si někdy otázku,...která evropská země má nejekologičtější energii? Nebo která má nejrychleji rostoucí ekonomiku?A jaké organizace lobbují u EU?Či na co jdou veřejné prostředky Unie?O těchto, ale i mnoha dalších věcech, EU shromažďuje a generuje data.Tato data jsou něco jako digitální obraz okolního světa –díky nim dokážemelépe porozumět důležitým tématůma lépe se rozhodovat.Otevřený informační portálobsahuje širokou škálu dat z různých organizací EUa dává je centrálně k dispozicikaždému – ať už jste novinářka, která si chce ověřit nějaké údaje,politolog píšící zprávu na určité téma nebo vývojář pracující na užitečné webové stránce.Na portálu se bude dále pracovat,v následujících měsících do něj budou přidávána další dataa nové funkce. Pokud vás napadá něco, co by v něm podle vašeho názoru nemělo chybět, nebo vidíte nové možnosti, jak data EU využít,nenechte si svůj nápad pro sebe. Ozvěte se nám.