Veřejně přístupné údaje Evropské unie
EUROPAPortál veřejně přístupných dat EUTestovací prostředí pro vizualizace (sandbox)
Menu
Přehled Nástroje Znalostní centrum Projekty Sandbox

Testovací prostředí pro vizualizace (sandbox) - β

Vyzkoušejte si způsoby vizualizace otevřených dat EU s naším testovacím nástrojem, který využívá RAWGraphs (http://rawgraphs.io/).
RAWGraphs pracuje s hodnotami s oddělovačem (soubory CSV a TSV), s textem zkopírovaným z jiných aplikací (např. Google Sheets, Microsoft Excel Spreadsheets, TextEdit apod.) a s koncovými body s aktivovaným CORS (API).
Vizualizace lze exportovat jako vektor (SVG) nebo rastr (PNG) snímků a vložit je na internetové stránky.
RAWGraphs funguje také jako webový app: vložená data zpracuje pouze internetový prohlížeč. Neprobíhají žádné operace na serveru ani ukládání.

Testovací prostředí sandbox – objevovat, experimentovat, vizualizovat!