Veřejně přístupné údaje Evropské unie
EUROPAPortál veřejně přístupných dat EUVyhledávání
Menu
Přehled Nástroje Znalostní centrum Projekty Sandbox

JAK VYHLEDÁVÁNÍ FUNGUJE

 

Portál veřejně přístupných dat EU je katalog metadat popisujících sbírku datových souborů uchovávaných na internetových stránkách poskytovatelů údajů.

Každý datový soubor sestává z metadat a zdrojů.

Metadata jsou užitečné informace o datových souborech, jako např. útvar odpovědný za dané údaje, období, jichž se týkají, podmínky jejich využití.

Jako zdroje se označují sbírky údajů v datových souborech.
 
Zdrojem může být odkaz na:

 • soubor (např. tabulkový soubor nebo soubory RDF)
 • rozhraní pro programování aplikací (API), např. rozhraní SPARQL
 • jiné online zdroje údajů

Na tomto portálu najdete různé druhy souborů např.:

 • dokumentaci
 • internetové stránky
 • aplikace
 • datové soubory
 • přístup na FTP
 • ontologie

Na Portálu veřejně přístupných dat EU lze rovněž nalézt seznam aplikací, které dále využívají veřejně přístupné údaje EU. Tento seznam má vlastní funkce vyhledávání.

V brzké době bude rovněž k dispozici katalog vizualizací dat EU.

 

Prohledávání datových souborů a zdrojů

Máte 4 možnosti:

 1. použít pole pro vyhledávání na libovolné straně s údaji; další informace o vyhledávání,
 2. použít webovou službu (rozhraní REST API), která vám umožní vytváření aplikací pomocí údajů z portálu; další informace o rozhraní REST API,
 3. používat rozhraní SPARQL, které umožňuje přímý přístup do databáze triplestore obsahující metadata pro datové soubory v RDF; další informace o rozhraní SPARQL,
 4. prohledávat datové soubory podle vydavatele (přispěvatelů), témat nebo skupiny.