Veřejně přístupné údaje Evropské unie
EUROPAPortál veřejně přístupných dat EUVizualizace - β
Menu
Přehled Nástroje Znalostní centrum Projekty Sandbox

Katalog vizualizací

Tento katalog obsahuje vizualizační nástroje, školicí materiály a dále využitelné vizualizace dat pro všechny úrovně odbornosti – od začátečníků po experty.

Celkový počet položek: 13

Procházet nástroje podle typu vizualizace

Pruhový

Tečky / bubliny

Mřížky/souřadnice

Infografiky

Spojnicové

Mapy

Vztahy/hierarchie

Tvary/gradace

Ostatní

Procházet nástroje podle typu dat

Geoprostorová data

Síťová data

Numerická data

Textová data

Ostatní

Procházet nástroje podle typu interakce

Statické

Dynamické