Adgang til EU's portal for åbne data
EUROPAEU's portal for åbne dataOm
Menu
Oversigt Værktøjer Videncenter Projekter Sandbox

Sådan fungerer søgefunktionen

Portalen indeholder et katalog med metadata, der giver adgang til data fra EU's institutioner og andre organer. For at lette genanvendelsen er disse metadata baseret på almindelige kodningsregler og standardiserede vokabularer. Læs mere under fanen Sammenkædede data.

Du kan få adgang til data i både maskinlæsbart og almindeligt læsbart format til direkte genanvendelse. Du finder også et udvalg af applikationer bygget op om EU-data.Læs mere under fanen Applikationer.

Åbne data – hvad er fordelene?

Det er i almindelighed gratis at genanvende data, så længe du angiver kilden (se den juridiske meddelelse).Der gælder særlige betingelser for genanvendelse af en lille mængde data, primært hvad angår beskyttelse af tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder. Du kan finde et link til disse betingelser på de relevante datasider.

Hvem henvender portalen sig til?

Et andet vigtigt mål med portalen er at gå i samspil med portalens brugere. Du kan medvirke ved at

  • Hvor kommer dataene fra?
  • komme med feedback og forslag og
  • dele dine applikationer eller fortælle om, hvad du har brugt portalens data til.

Kontakt os!

Teamet bag portalen for åbne data

Med søgefeltet i datafanen kan du søge efter datasæt med almindelig tekst eller søge i bestemte felter i datasættene.

Hvis du søger med almindelig tekst, søges der efter de indtastede ord inden for alle metadata. Du kan tilpasse søgemaskinens adfærd med valgknapperne under søgefeltet ved at vælge "alle ordene", "et eller flere af ordene" eller "den nøjagtige sætning".

Hvis du vil søge i bestemte metadatafelter, kan du tilpasse teksten med navnet på feltet. Hvis du f.eks. kun vil søge efter:

  • “forest” i titlen, kan du skrive title:forest
  • “forest” i beskrivelsen, kan du skrive notes:forest
  • “forest” som nøgleord, kan du skrive tags:forest

Hvis du vil søge efter en version, ændring eller udstedelsesdato, skriver du:

  • version:4_4
  • modified=2014-02-27
  • issued=2014-02-21

Listen over felter findes i arbejdsarket (kolonnen CKAN fields).

Relaterede websites med åbne data