Adgang til EU's portal for åbne data
EUROPAEU's portal for åbne data Data Udgiver Generaldirektoratet for Konkurre... Fisheries aid - million EUR, % o...