Adgang til EU's portal for åbne data
EUROPAEU's portal for åbne dataKnowledge center
Menu
Oversigt Værktøjer Videncenter Projekter Sandbox

Videncenter

I denne del finder du uddannelsesmateriale, vejledninger og andre nyttige dokumenter. I rapporten om datavisualisering får du et overblik over bedste praksis og igangværende initiativer om datavisualisering i EU's institutioner og agenturer.