Adgang til EU's portal for åbne data
EUROPAEU's portal for åbne data
Menu
Oversigt Værktøjer Videncenter Projekter Sandbox
0Har du nogen sinde tænkt over ...hvilke af Europas lande der har den grønneste energiforsyning? Eller hvilke af dets økonomier der vokser hurtigst?Eller hvilke organisationer der driver lobbyvirksomhed over for EU?Eller hvordan offentlige EU-midler bliver anvendt?EU indsamler og udvikler data om disse og mange andre ting.Disse data er et digitalt ekko af verden omkring os,som vi kan brugetil at forbedre vores forståelse af vigtige spørgsmålog til at træffe bedre beslutninger.Den åbne dataportalrummer en lang række data fra forskellige EU-organisationer,der stilles til rådighed på et centralt stedfor alle, uanset om du er en journalist, der skal kontrollere nogle tal,en politikforsker, der skal skrive en rapport, eller en programmør, der skal skabe et nyttigt websted.Portalen er stadig under udvikling,og vi vil tilføje flere dataog nye elementer i de kommende måneder. Hvis der er data, du mener bør være der, eller hvis du har idéer til nye måder at anvende EU’s data på,vil vi meget gerne høre fra dig. Bare skriv.