Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEΣχετικά
Menu
Παρουσίαση Εργαλεία Εκπαιδευτικοί πόροι Έργα Sandbox

Σχετικα με τη λειτουργια αναζητησης

Η πύλη περιέχει έναν κατάλογο μεταδεδομένων μέσω του οποίου έχετε πρόσβαση σε δεδομένα που παράγουν τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ. Για να διευκολυνθεί η επαναχρησιμοποίησή τους, τα μεταδεδομένα βασίζονται σε κοινούς κανόνες κωδικοποίησης και σε τυποποιημένα λεξιλόγια. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη σελίδα Συνδεδεμένα δεδομένα.

Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα για άμεση επαναχρησιμοποίηση σε μορφότυπους που μπορούν να αναγνωσθούν μηχανικά ή από άνθρωπο. Θα βρείτε επίσης μια επιλογή από εφαρμογές σχεδιασμένες για τα δεδομένα της ΕΕ.Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη σελίδα Εφαρμογές.

Δημόσια δεδομένα - ποια είναι τα οφέλη;

Γενικά, μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε τα δεδομένα δωρεάν, υπό τον όρο ότι θα γίνεται μνεία της πηγής (βλέπε ανακοίνωση νομικού περιεχομένου).Ωστόσο, για μικρό αριθμό δεδομένων ισχύουν συγκεκριμένοι όροι επαναχρησιμοποίησής τους, οι οποίοι σχετίζονται κυρίως με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων. Στις σελίδες αυτών των δεδομένων εμφανίζεται σύνδεσμος σχετικά με τους εν λόγω όρους.

Τι εξυπηρετεί η πύλη;

Ένας άλλος σημαντικός στόχος της πύλης είναι η δημιουργία διαδραστικής σχέσης με την κοινότητα των χρηστών δημόσιων δεδομένων της ΕΕ. Αν θέλετε κι εσείς να συμμετάσχετε, μπορείτε:

  • Ποιος παρέχει τα δεδομένα;
  • να στείλετε παρατηρήσεις και υποδείξεις, και
  • να μοιραστείτε με άλλους τις εφαρμογές ή τη χρήση που κάνατε των δεδομένων της πύλης.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Η ομάδα της Πύλης Δημόσιων Δεδομένων

Μέσω του πεδίου αναζήτησης στην καρτέλα "Δεδομένα", μπορείτε να αναζητάτε ομάδες δεδομένων πληκτρολογώντας ένα απλό κείμενο, ή ακόμα να κάνετε αναζητήσεις σε συγκεκριμένα πεδία των ομάδων αυτών.

Στην περίπτωση απλού κειμένου, η αναζήτηση γίνεται σε όλα τα πεδία μεταδεδομένων. Με τα κουμπιά επιλογών που βρίσκονται κάτω από το πεδίο αναζήτησης, μπορείτε να εξειδικεύσετε την αναζήτησή σας επιλέγοντας "όλες αυτές τις λέξεις ", "μερικές από αυτές τις λέξεις" ή "την ακριβή πρόταση".

Για να κάνετε αναζήτηση σε ένα συγκεκριμένο πεδίο μεταδεδομένων, πρέπει να πληκτρολογήσετε το όνομα του πεδίου πριν από το σχετικό κείμενο. Για παράδειγμα, αν αναζητάτε το:

  • “forest” μόνο στον τίτλο, πληκτρολογήστε title:forest
  • “forest” μόνο στην περιγραφή, πληκτρολογήστε notes:forest
  • "forest" μόνο στις λέξεις-κλειδιά, πληκτρολογήστε tags:forest

Για να κάνετε αναζήτηση με βάση τον αριθμό έκδοσης, την ημερομηνία τροποποίησης ή την ημερομηνία δημοσίευσης, πληκτρολογήστε αντίστοιχα ως εξής:

  • version:4_4
  • modified=2014-02-27
  • issued=2014-02-21

Ο κατάλογος των πεδίων βρίσκεται στο φύλλο εργασίας (στήλη πεδίων CKAN).

Συναφείς ιστότοποι δημόσιων δεδομένων