Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEΕφαρμογές
Menu
Παρουσίαση Εργαλεία Εκπαιδευτικοί πόροι Έργα

Εφαρμογές

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε ορισμένα παραδείγματα εφαρμογών που έχουν αναπτύξει τα θεσμικά όργανα, οι οργανισμοί και άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που σημειώνονται με τη σημαία της ΕΕ), καθώς και άλλα τρίτα μέρη. Περιηγηθείτε στις εφαρμογές μας και ανακαλύψτε τις δυνατότητες που προσφέρουν τα δημόσια δεδομένα της ΕΕ.

Κόμβος δεδομένων της EASME
Ποια έργα επωφελούνται από χρηματοδότηση της ΕΕ; Βρίσκονται όλα στην Ευρώπη; Εάν όχι, ποιο είναι το πιο απομακρυσμένο; Τι κάνει και ποιοι είναι οι πόροι χρηματοδότησής του;...Εμφάνιση περισσότερων
Youthmetre
Έχουν οι νέοι σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης τις ίδιες ευκαιρίες στη ζωή; Ποια είναι η πολιτική της ΕΕ για τη νεολαία, και πώς κάνει τη διαφορά; Ποιες πρωτοβουλίες για τη...Εμφάνιση περισσότερων
Πρόκειται για εφαρμογή τρίτου μέρους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν ασκούν κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την εφαρμογή αυτή.
Lexparency
Με το Lexparency.org γίνεται ευκολότερη η φυλλομέτρηση των νομικών κειμένων στο EUR-Lex.Αφού εντοπίσετε το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, το Lexparency.org παρουσιάζει δύο...Εμφάνιση περισσότερων
Πρόκειται για εφαρμογή τρίτου μέρους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν ασκούν κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την εφαρμογή αυτή.
MEPranking
Το MEPranking.eu είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που σας δείχνει πόσο σκληρά εργάζονται για σας οι ευρωβουλευτές.Μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπο αυτό και να δείτε...Εμφάνιση περισσότερων
Πρόκειται για εφαρμογή τρίτου μέρους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν ασκούν κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την εφαρμογή αυτή.
PengEUn
Αναζητάτε νέα θέση εργασίας; Σκέφτεστε να μετακομίσετε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ; Η PengEUn είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που άρχισε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του...Εμφάνιση περισσότερων
Πρόκειται για εφαρμογή τρίτου μέρους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν ασκούν κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την εφαρμογή αυτή.
Unigraph
To Unigraph είναι ένα μεγάλο γράφημα ανοιχτής γνώσης που συνδυάζει πληροφορίες από βάσεις γνώσης, όπως η Wikidata και η Freebase, με πληροφορίες που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή...Εμφάνιση περισσότερων
Πρόκειται για εφαρμογή τρίτου μέρους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν ασκούν κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την εφαρμογή αυτή.
OpEnergy
Η εφαρμογή OpEnergy είναι ένα γραφικό εργαλείο που σας βοηθά να παρακολουθείτε ευκολότερα την ενεργειακή αγορά της ΕΕ και να εντοπίζετε τις τάσεις και τις εξελίξεις στα εθνικά...Εμφάνιση περισσότερων
Πρόκειται για εφαρμογή τρίτου μέρους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν ασκούν κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την εφαρμογή αυτή.
Food Pyramid
Ποιοι Ευρωπαίοι πίνουν το περισσότερο νερό; Ποιοι καταναλώνουν περισσότερα φρούτα, οι νέοι ή η προηγούμενη γενιά; Σε ποια χώρα της ΕΕ οι κάτοικοι τρέφονται πιο υγιεινά;...Εμφάνιση περισσότερων
Πρόκειται για εφαρμογή τρίτου μέρους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν ασκούν κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την εφαρμογή αυτή.
MEPvote
Η MEPVote.eu είναι μια εύχρηστη εφαρμογή χάρη στην οποία μπορείτε να δείτε πώς ψηφίζει κάθε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και γιατί...Εμφάνιση περισσότερων
Πρόκειται για εφαρμογή τρίτου μέρους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν ασκούν κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την εφαρμογή αυτή.
C4P
Τι είδους αγορές πραγματοποιούν τα όργανα της ΕΕ μέσω της διαδικασίας δημόσιων συμβάσεων, ποιες είναι οι αγοραστικές τους συνήθειες και ποιες συμβάσεις έχουν συνάψει κατά...Εμφάνιση περισσότερων
Πρόκειται για εφαρμογή τρίτου μέρους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν ασκούν κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την εφαρμογή αυτή.

Συντάκτης

Πηγή δεδομένων

Θέμα