Εμφάνιση αποτελεσμάτων με: ?

Σύνολο ομάδων δεδομένων που είναι διαθέσιμες: 10773

Προτείνετε ομάδα δεδομένων

Υπάρχουν δεδομένα που θα θέλατε να βρείτε στη δικτυακή πύλη;

Προτείνετε κάποιο από αυτά>>

Φυλλομέτρηση συνόλων δεδομένων ανά θέμα ή ομάδα

  • Κοινωνικά θέματα

  • Επιστήμες

  • Περιβάλλον

  • Απασχόληση και εργασία

  • Οικονομική ζωή

  • Δημοσιονομικά θέματα

  • Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές

  • Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα

Δημοφιλείς όροι

εμφάνιση όλων » Πάροχοι δεδομένων

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (52 σύνολα δεδομένων) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3 σύνολα δεδομένων) Ευρωπαϊκή Επιτροπή (9739 σύνολα δεδομένων)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (30 σύνολα δεδομένων) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (1 σύνολα δεδομένων) Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (2 σύνολα δεδομένων) Επιτροπή των Περιφερειών (2 σύνολα δεδομένων) Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (2 σύνολα δεδομένων) Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (1 σύνολα δεδομένων) Eυρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (4 σύνολα δεδομένων) Οργανισμός ή Υπηρεσία ΕΕ (937 σύνολα δεδομένων)

Τι είναι η Πύλη Δεδομένων;

Αναζητάτε τρόπους εύκολης πρόσβασης στα δεδομένα της ΕΕ; Θέλετε να επαναχρησιμοποιήσετε δεδομένα για ερευνητικούς σκοπούς, για ένα άρθρο, μια εφαρμογή ή κάτι άλλο;

Βρίσκεστε στο κατάλληλο μέρος. Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ είναι το ενιαίο σημείο πρόσβασης στα συνεχώς αυξανόμενα και ποικίλα δεδομένα που παράγουν τα όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν, να διαδοθούν μέσω συνδέσμων και να αναδημοσιευθούν για εμπορικούς ή μη σκοπούς, δωρεάν.