Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEΑρχική σελίδα
Menu
Παρουσίαση Εργαλεία Εκπαιδευτικοί πόροι Έργα

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας παρέχει πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα που δημοσιεύονται από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Όλα τα δεδομένα που μπορείτε να βρείτε μέσω αυτού του καταλόγου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.

Σημαντικά θέματα

Antibiotic resistance in EuropeEU clinical trials register Traditional herbal medicinal productsReports of side-effects reactions to medicines

Μάθετε περισσότερα για τα φάρμακα


Κάθε χρόνο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας. Η ΕΕ εμπιστεύεται τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) ο οποίος διενεργεί επιστημονικές αξιολογήσεις σχετικά με τα φάρμακα, και παράλληλα επιβλέπει και παρακολουθεί την ασφάλειά τους.

Μπορείτε να βρείτε πολλές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης, τα φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, τα βοτανοθεραπευτικά φάρμακα και άλλα, χάρη στα σύνολα δεδομένων που δημοσιεύει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων στην Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα και τη φαρμακολογία, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή «Drugle», η οποία συνδυάζει στοιχεία από τον EMA και άλλες πηγές.


 

Twitter


 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΥΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 Δημόσια δεδομένα της Ευρώπης
Αν αναζητάτε στοιχεία από μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή χώρα, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων.