Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEΑρχική σελίδα
Menu

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας παρέχει πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα που δημοσιεύονται από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Όλα τα δεδομένα που μπορείτε να βρείτε μέσω αυτού του καταλόγου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.

Σημαντικά θέματα

Eurovoc, the EU's multilingual thesaurus (OP)Multilingual spelling variants of names (JRC)Europeans and their languagesIATE - Interactive terminology for EuropeMobility of students in Europe (Eurostat)

21 Φεβρουαρίου: Διεθνής ημέρα μητρικής γλώσσας


Γνωρίζετε ότι στην Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά σύνολα δεδομένων σχετικά με τη γλώσσα;

Από γλωσσικούς πόρους για τη βελτιστοποίηση των συστημάτων αυτόματης μετάφρασης μέχρι γλωσσάρια και θησαυρούς γλώσσας, καθώς και έρευνες και άλλα δωρεάν επαναχρησιμοποιούμενα δεδομένα.

Επίσης, θα βρείτε εφαρμογές όπως η Coreon και η Sketch Engine, οι οποίες χρησιμοποιούν αυτά τα δωρεάν δεδομένα για να δημιουργήσουν πολυγλωσσικά εργαλεία εργασίας. 


photo by Romain Vignes on Unsplash

 

Twitter


 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΥΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 Δημόσια δεδομένα της Ευρώπης
Αν αναζητάτε στοιχεία από μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή χώρα, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων.