Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEΑρχική σελίδα
Menu

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας παρέχει πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα που δημοσιεύονται από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Όλα τα δεδομένα που μπορείτε να βρείτε μέσω αυτού του καταλόγου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.

Σημαντικά θέματα

Eurovoc, the EU's multilingual thesaurus (OP)Gender Equality Index (EIGE)Marine casualties and incidents (EMSA)Honey bee Seasonal mortality data (EFSA)Multilingual spelling variants of names (JRC)

Το #EUdatathon2017 τελείωσε, συνεχίστε όμως να επαναχρησιμοποιείτε τα ανοιχτά δεδομένα!

Το #EUdatathon2017 ανέδειξε εφαρμογές ανοιχτών δεδομένων σε όλη την Ευρώπη. Μήπως το χάσατε; Στον ιστότοπο EU datathon μπορείτε να βρείτε πληροφορίες, να παρακολουθήσετε τα διαδικτυακά σεμινάρια και να ανακαλύψετε τις επικρατέστερες εφαρμογές που παρουσιάστηκαν στην τελική εκδήλωση.

Δεν χρειάζεται να περιμένετε μέχρι το επόμενο datathon για να παρουσιάσετε τις ιδέες σας. Δημιουργήστε μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας τουλάχιστον ένα σύνολο δεδομένων από την πύλη ανοιχτών δεδομένων της ΕΕ και μοιραστείτε την στην καρτέλα «εφαρμογές»!

EU Open Data Reuse

 

Twitter


 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΥΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 Δημόσια δεδομένα της Ευρώπης
Αν αναζητάτε στοιχεία από μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή χώρα, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων.