Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEΑρχική σελίδα
Menu
Παρουσίαση Εργαλεία Εκπαιδευτικοί πόροι Έργα Sandbox

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας παρέχει πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα που δημοσιεύονται από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Όλα τα δεδομένα που μπορείτε να βρείτε μέσω αυτού του καταλόγου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.

Σημαντικά θέματα

Health Programmes in EU - ChafeaChild protection system in EU - EU Agency for fundamental rightsLife expectancy at birth in EU

Πώς μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου;

Η πρόληψη της επικίνδυνης κλιματικής αλλαγής αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχει ήδη σημειωθεί πρόοδος στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με τη στροφή προς καύσιμα μικρότερης έντασης άνθρακα και την επιτάχυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ρίξτε μια ματιά στην έκδοση «Shedding light on energy in the EU» της Eurostat, όπου θα βρείτε γραφικό που δείχνει πώς μειώθηκαν οι εκπομπές στην ΕΕ.

Η πύλη δημόσιων δεδομένων της ΕΕ παρουσιάζει ορισμένα σύνολα λεπτομερών δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Μπορείτε να εμφανίσετε αυτά τα δεδομένα ή να τα τηλεφορτώσετε για κάθε χρήση.

 

Twitter


EU DATATHON 2019