Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEΑρχική σελίδα
Menu

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας παρέχει πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα που δημοσιεύονται από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Όλα τα δεδομένα που μπορείτε να βρείτε μέσω αυτού του καταλόγου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.

Σημαντικά θέματα

EU Datathon 2017Eurovoc, the EU's multilingual thesaurus (OP)Consolidated list of EU financial sanctions (EEAS)Food consumption across the European Union (EFSA)She Figures - Gender in research and Innovation (R&I)

Τι είναι διαθέσιμο;


Χιλιάδες σύνολα δεδομένων για εκατοντάδες θέματα, διαθέσιμα σε διάφορους μορφότυπους για τηλεφόρτωση, μελέτη και επαναχρησιμοποίηση.

Κατάλογος εφαρμογών και διαδικτυακών εργαλείων που επαναχρησιμοποιούν δημόσια δεδομένα της ΕΕ με σκοπό τη διάδοση νέων απόψεων, αναλύσεων και χρήσιμων εργαλείων και υπηρεσιών.
 

Μια ομάδα έτοιμη να σας βοηθήσει.

77 77 84 126 42 21 133 84 91 21 21 28 77 119

 

Twitter


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΥΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δημόσια δεδομένα της Ευρώπης
Στην Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων συλλέγονται τα μεταδεδομένα των πληροφοριών του δημόσιου τομέα που είναι διαθέσιμα σε πύλες δημόσιων δεδομένων στην επικράτεια των ευρωπαϊκών χωρών.