Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEΑρχική σελίδα
Menu

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας παρέχει πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα που δημοσιεύονται από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Όλα τα δεδομένα που μπορείτε να βρείτε μέσω αυτού του καταλόγου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.

Σημαντικά θέματα

Cosmetic ingredient databaseDORIE - European institutional documents since 1946What do people expect from the EU? (EP)Mobility of students in Europe (Eurostat)Imports of goods (Eurostat)

Ποιος μπορεί να παρέχει τα δεδομένα;


Μόνο θεσμικά όργανα, οργανισμοί και φορείς της ΕΕ μπορούν να παρέχουν δεδομένα για την Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ. Τροφοδοτούν την πύλη με μεταδεδομένα (πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα) που περιγράφουν τα σύνολα δεδομένων τους.

Η δομή της πύλης είναι αποκεντρωμένη: τα μεταδεδομένα αποθηκεύονται στην πύλη ενώ τα δεδομένα παραμένουν στον ιστότοπο του παρόχου τους, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα και τη διαθεσιμότητά τους.

Περισσότερα: Ποιος παρέχει τα δεδομένα;

77 77 84 126 42 21 133 84 91 21 21 28 77 119

 

Twitter


 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΥΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 Δημόσια δεδομένα της Ευρώπης
Αν αναζητάτε στοιχεία από μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή χώρα, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων.