Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEΑρχική σελίδα
Menu
Παρουσίαση Εργαλεία Εκπαιδευτικοί πόροι Έργα Sandbox

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας παρέχει πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα που δημοσιεύονται από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Όλα τα δεδομένα που μπορείτε να βρείτε μέσω αυτού του καταλόγου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.

Σημαντικά θέματα

IATE - Interactive terminology for Europe

More_about_DCAT-AP

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ άλλαξε το μοντέλο δεδομένων της σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο DCAT,  δηλαδή, το προφίλ εφαρμογής DCAT για τις πύλες δεδομένων στην Ευρώπη (DCAT-AP). 

Το μοντέλο, που βασίζεται στο λεξιλόγιο καταλόγου δεδομένων  (DCATγια την περιγραφή των συνόλων δεδομένων του δημόσιου τομέα στην Ευρώπη, δίνει τη δυνατότητα διασταυρούμενων αναζητήσεων δεδομένων σε διάφορες πύλες και διευκολύνει τις διασυνοριακές και διατομεακές αναζητήσεις δεδομένων.

Μπορείτε να εξερευνήσετε τις νέες ιδιότητες του συνόλου δεδομένων μέσω της API ή του τελικού σημείου SPARQL της πύλης ή να επισκεφθείτε τη «γωνιά του προγραμματιστή».

image by Jason Leung - unsplash

 

Twitter


EU DATATHON 2019