Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEΑρχική σελίδα
Menu
Παρουσίαση Εργαλεία Εκπαιδευτικοί πόροι Έργα

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας παρέχει πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα που δημοσιεύονται από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Όλα τα δεδομένα που μπορείτε να βρείτε μέσω αυτού του καταλόγου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.

Σημαντικά θέματα

Europe's coastline (EEA)Sea surface temperature (JRC)The EU fishing fleet register

Το «EU Datathon» ξανάρχεται ...


... και μπορεί να είστε εσείς ο νικητής!

Φέτος, το EU Datathon προτείνει τέσσερις διαφορετικούς διαγωνισμούς για εφαρμογές που χρησιμοποιούν δημόσια δεδομένα της ΕΕ.

Ανακαλύψτε τις σχετικές προκλήσεις στον ιστότοπο του «EU Datathon 2018» και ρίξτε μια ματιά στα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars).

Η προθεσμία για να υποβάλετε τις περιγραφές των σχεδίων λήγει στις 15 Ιουλίου.

EU datathon 2018 logo

 

Twitter


 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΥΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 Δημόσια δεδομένα της Ευρώπης
Αν αναζητάτε στοιχεία από μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή χώρα, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων.