Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEΑρχική σελίδα
Menu
Παρουσίαση Εργαλεία Εκπαιδευτικοί πόροι Έργα Sandbox

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας παρέχει πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα που δημοσιεύονται από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Όλα τα δεδομένα που μπορείτε να βρείτε μέσω αυτού του καταλόγου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.

Σημαντικά θέματα

Marine casualties and incidents

EU Datathon 2019: οι νικητές


Οι ομάδες από τις ακόλουθες χώρες Αυστρία, Ιταλία και Ελλάδα είναι οι νικήτριες του διαγωνισμού EU Datathon 2019: δείτε στον ιστότοπο EU Datathon  τις εφαρμογές και τις ομάδες που επέλεξε η κριτική επιτροπή. 

Καλή αντάμωση την επόμενη χρονιά με τον νέο διαγωνισμό EU Datathon. Στο μεταξύ, δεν χρειάζεται να περιμένετε για να παρουσιάσετε τις ιδέες σας. Δημιουργήστε μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας τουλάχιστον ένα σύνολο δεδομένων από την πύλη δημόσιων δεδομένων της ΕΕ και κοινοποιήστε την στην καρτέλα «Εφαρμογές»!


 

Twitter


EU DATATHON 2019