Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEΑρχική σελίδα
Menu
Παρουσίαση Εργαλεία Εκπαιδευτικοί πόροι Έργα Sandbox

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας παρέχει πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα που δημοσιεύονται από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Όλα τα δεδομένα που μπορείτε να βρείτε μέσω αυτού του καταλόγου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.

Σημαντικά θέματα

What do people expect from the EU?

Τα ναρκωτικά στην Ευρώπη - τελευταία στοιχεία

Ποιες είναι οι πλέον πρόσφατες τάσεις στις αγορές παράνομων ναρκωτικών και πώς προκύπτουν; Ποια ναρκωτικά προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία σήμερα; Και  ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές για την πρόληψη, τη θεραπεία και τη συνολική πολιτική; 
Για να ενημερωθείτε σχετικά με την κατάσταση στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, ανατρέξτε στην ευρωπαϊκή έκθεση του 2018 για τα ναρκωτικά – ή σε ένα από τα σύνολα δεδομένων της ΕΕ για την κατάσταση στην Ευρώπη όσον αφορά τα ναρκωτικά.

Όλα αυτά τα στοιχεία (και πολλά άλλα) δημοσιεύονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, το όργανο εποπτείας της ΕΕ στον τομέα των ναρκωτικών το οποίο εδρεύει στη Λισαβόνα.

EMCDDA_logo

Twitter


EU DATATHON 2019