Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEΣυνδεδεμένα δεδομένα
Menu
Παρουσίαση Εργαλεία Εκπαιδευτικοί πόροι Έργα Sandbox

Τι είναι τα συνδεδεμένα δεδομένα

Τα «Συνδεδεμένα Δεδομένα» είναι ένας τυποποιημένος τρόπος εμφάνισης δεδομένων για ποικίλα θέματα. Η δημοσίευση «συνδεδεμένων δεδομένων» διευκολύνει τους προγραμματιστές να συνδέουν πληροφορίες από διάφορες πηγές με σκοπό τη δημιουργία νέων και καινοτόμων εφαρμογών.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με την αναζήτηση ή τα συνδεδεμένα
δεδομένα;

Επικοινωνία

 

SPARQL

Μπορείτε να αναζητήσετε μεταδεδομένα που έχουν αποθηκευθεί σε τριπλή αποθήκη της Πύλης Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή αναζήτησης SPARQL, παρακάτω.
Εκτέλεση αναζήτησης
Λήψη URL με αποτελέσματα

Παραδείγματα αναζήτησης

Για τον κατάλογο μεταδεδομένων της Πύλης Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ

ΚΚΕρ-Ονόματα: Εναλλακτική γραφή ονομάτων προσώπων και οργανισμών

EU Budget as Linked Open Data

Άλλες πηγές