Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEΑπεικονίσεις - β
Menu
Παρουσίαση Εργαλεία Εκπαιδευτικοί πόροι Έργα Sandbox

Κατάλογος για την απεικόνιση δεδομένων

Ο κατάλογος είναι μια συλλογή εργαλείων απεικόνισης, υλικού κατάρτισης καθώς και επαναχρησιμοποιήσιμων απεικονίσεων και απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα εμπειρογνωσίας στην απεικόνιση δεδομένων, από τους αρχάριους μέχρι τους ειδικούς.

Συνολικός αριθμός καταχωρίσεων: 14

Περιήγηση στα εργαλεία ανά τύπο απεικόνισης

Ράβδοι

Κουκκίδες / φυσαλίδες

Πλέγματα

Ενημερωτικά γραφήματα

Γραμμές

Χάρτες

Σχέσεις/εξαρτήσεις

Σχήματα/αναλογίες

Άλλο

Περιήγηση στα εργαλεία ανά τύπο δεδομένων

Γεωχωρικά δεδομένα

Δεδομένα δικτύου

Αριθμητικά δεδομένα

Δεδομένα υπό μορφή κειμένου

Άλλο

Περιήγηση στα εργαλεία ανά τύπο αλληλεπίδρασης

Στατικά

Δυναμικά