Juurdepääs Euroopa Liidu avatud andmetele
EUROPAELi avatud andmete portaalPortaalist
Menu
Ülevaade Visualiseerimistööriistad Õppematerjalid Projektid Sandbox

Kuidas otsingufunktsioon toimib

Portaali kaudu on kättesaadav metaandmete kataloog, mis annab juurdepääsu ELi institutsioonide ja muude asutuste andmetele. Taaskasutamise hõlbustamiseks põhinevad need üldistel kodeerimisreeglitel ja standardiseeritud sõnastikel. Lisateavet leiate lehelt Lingitud andmed.

Andmed on esitatud nii inim- kui ka masinloetavates vormingutes koheseks taaskasutamiseks. Samuti võite tutvuda mõnede ELi andmeid kasutavate rakendustega.Lisateavet leiate lehelt Rakendused.

Millised on avatud andmete eelised?

Üldjuhul võib andmeid taaskasutada tasuta, tingimusel et viidatakse allikale (vt Õigusteave).Väikese hulga andmete taaskasutamise suhtes kohaldatakse eritingimusi, mis on peamiselt seotud kolmanda isiku intellektuaalomandi õigustega. Lingi nende tingimustega tutvumiseks leiate asjaomaste andmete lehekülgedelt.

Mida võib portaalist leida?

Portaali üks olulisi eesmärk on ka koostöö ELi avatud andmete kasutajaskonnaga. Saate osaleda,

  • Kes andmeid esitab?
  • andes tagasisidet ja soovitusi;
  • jagades oma rakendusi või teavet selle kohta, kuidas te portaali kaudu saadud andmeid kasutanud olete.

Võtke meiega ühendust!

Avatud andmete portaali meeskond

Otsinguväli rubriigis „Andmed” võimaldab otsida andmehulki lihtteksti abil või teha otsingu konkreetsetes andmehulga väljades.

Lihtteksti puhul otsitakse sisestatud teksti kõikidest metaandmete väljadest. Otsinguvälja all olevate raadionuppude abil saate oma otsingut täpsustada, et kuvataks tulemused, kus „leiduvad kõik need sõnad”, „leidub mõni neist sõnadest” või „leidub täpne väljend”.

Kui soovite otsingus kasutada konkreetset metaandmete välja, lisage selle nimi otsitava stringi ette. Kui soovite näiteks otsida sõna

  • „forest” üksnes pealkirjaväljast, sisestage päring kujul title:forest
  • „forest” üksnes kirjeldusest, sisestage päring kujul notes:forest
  • „forest” üksnes kui märksõna, sisestage päring kujul tags:forest

Andmehulga versiooni numbri, muutmis- või avaldamiskuupäeva otsimiseks tuleb päring sisestada järgmiselt:

  • version:4_4
  • modified=2014-02-27
  • issued=2014-02-21

Väljade nimekirja leiate töölehelt (veerg „CKAN mapping”).

Muud avatud andmete veebisaidid