Juurdepääs Euroopa Liidu avatud andmetele
EUROPAAvatud andmete portaal Andmed Andmete avaldaja Euroopa Parlament 2009 - Eurobarometer Survey - Po...