Juurdepääs Euroopa Liidu avatud andmetele
EUROPAELi avatud andmete portaal Andmed Andmete avaldaja Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia... Average Revenue per User (ARPU) ...