Juurdepääs Euroopa Liidu avatud andmetele
EUROPAELi avatud andmete portaalArendajatele
Menu
Ülevaade Visualiseerimistööriistad Õppematerjalid Projektid Sandbox

Arendajatele

Euroopa Liidu avatud andmete portaali eesmärk on soodustada ELi andmehulkade kasutamist kolmandate poolte rakenduste loomisel. Selleks pakutakse arendajatele kahte programmeerimisliidest.

REST API

Üks võimalus pääseda juurde ELi avatud andmete portaalile on kasutada selleks REST API-t. Portaali kõik peamised funktsioonid on API-liidese vahendusel kättesaadavad. Viimane hõlmab kõiki veebiliidese kasutusvõimalusi ja veelgi enam. Saadud teavet võib seega kasutada välise koodi vahendusel, mis suhtleb portaali API-ga.

Programmeerimise otstarbeks on API kättesaadav järgmisel aadressil: http://data.europa.eu/euodp/data/api/

ELi avatud andmete portaal tugineb CKAN-i rakendusel. Viimase veebisaidilt leiate ka dokumentatsiooni API-liidese kohta.

Päringute ja vastuste tekstivorming on JSON (vaata täpsemalt RFC 4627). Allpool esitatakse mõned näited selle kohta, mida REST API abil on võimalik teha.

Väljaannete Talituse tehnilise eripära tõttu tuleb kõik API päringud, mis muidu oleksid võimalikud HTTP-protokolli GET-meetodi abil, teha POST-meetodi vahendusel.

Vahendid REST API kasutamiseks

Geneerilised HTTP-kliendid ja -teegid

Curl on geneeriline http käsurea tööriist, mida saab kasutada API päringu tegemiseks. Kui kasutada curl-i näiteks koos andmesuvandiga -„d“, on isegi tühja loendi puhul võimalik panna süsteemi kasutama POST-meetodit. Seda kasutatakse alltoodud näidispäringutes.

Enamiku populaarsete brauserite jaoks on olemas laiendused, mis võimaldavad neis koostada API päringuid, näiteks Google Chrome'il Postman ja Mozilla Firefoxil RESTClient.

API päringuks võib kasutada enamikku programmeerimiskeeltest, kui on olemas ühilduv HTTP-ühenduse komponent, nagu Jersey Java jaoks.

Spetsiaalsed tööriistad

REST API kasutamise hõlbustamiseks on loodud mõned spetsiaalsed vahendid. Kõik need kliendirakendused on kättesaadavad GitHubi platvormilt ja nende abil saab välja töötada konkreetsetele vajadustele kohandatud lahendusi, kasutades nimetatud programmeerimiskeeli.

Näidispäringud

Esita andmehulkade loend tekstivormingus JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_list -d'{}'

Esita siltide loend tekstivormingus JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/tag_list -d'{}'

Esita konkreetse andmehulga kirjeldus tekstivormingus JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_show -d'{"id": "dgt-translation-memory"}'

Otsi päringule vastavaid andmehulki või ressursse

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_search -d'{"q": "forest"}'

SPARQLi lõpp-punkt

Üks võimalus pääseda juurde ELi avatud andmete portaalile on kasutada masinloetavat SPARQLi lõpp-punkti, mis võimaldab teha päringuid andmehulkade RDF-vormingus kirjeldustes.

SPARQL-päringute sisestamiseks on olemas graafiline kasutajaliides (vt Lingitud andmed).

Programmeerimise otstarbeks on masinloetav lõpp-punkt kättesaadav järgmisel aadressil: http://data.europa.eu/euodp/sparqlep

SPARQLi spetsifikatsioonid leiate W3C veebisaidilt: http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. Ülevaate ELi avatud andmete portaali kataloogides leiduvate andmehulkade kirjeldamiseks kasutatavatest mallidest leiate lehekülje „Lingitud andmed” rubriigist „Metaandmete sõnastik”.

Tööriistad ja teegid

ELi avatud andmete portaali lõpp-punkti päringuid teostavate rakenduste loomiseks on võimalik kasutada kolmandate poolte teeke ja rakendusi. Allpool leiate mõned näited sellistest lahendustest.

SPARQL-kliendid

 • Sesame client on graafilise kasutajaliidesega Windowsi SPARQL-klient.
 • Twinkle on platvormidevaheline Java rakendus, millel on kasutajaliides SPARQL-päringute teostamiseks kauglõpp-punktides.

Teegid

Järgnevalt on programmeerimiskeelte kaupa esitatud teegid, mida võib kasutada ELi avatud andmete portaali andmeid kasutatavate rakenduste loomiseks.

 • Java
  • Jena on Apache'i projekt. Tegemist on avatud lähtekoodiga Java raamistikuga semantilise veebi ja avatud andmete rakenduste loomiseks.
  • OpenRDF Sesame kasutab Java API-t RDF-vormingus andmete käsitlemiseks ja nendes päringute tegemiseks.
 • C
  • Redland on C-teekide kogum, millel on RDF- ja SPARQL-tugi.
 • JavaScript
  • Hercules kasutab SPARQLi kauglõpp-punkti päringu tegemiseks JavaScripti teeki. See võimaldab luua mitmekülgseid ELi avatud andmete portaali andmeid kasutavaid rakendusi.
 • PHP
  • EASYRDF on PHP teek, mis hõlbustab SPARQL-päringute tegemist PHP rakenduses.
 • Python
  • RDFLib kasutab kogumit pythoni teeke, millega hõlmatakse RDF-andmed asjaomasesse rakendusse.

SPARQLi lõpp-punkt: näidispäringud

Näited päringutest, mida on võimalik teha, leiate ELi avatud andmete portaali lehelt „Lingitud andmed”.