Juurdepääs Euroopa Liidu avatud andmetele
EUROPAELi avatud andmete portaalAvaleht
Menu
Ülevaade Visualiseerimistööriistad Õppematerjalid Projektid Sandbox

Euroopa avatud andmete portaal annab teile juurdepääsu ELi institutsioonide ja asutuste avatud andmetele. Kogu selles kataloogis sisalduv teave on tasuta kasutamiseks ja taaskasutamiseks ärilistel või mitteärilistel eesmärkidel.

Vaatluse all:

Health Programmes in EU - ChafeaChild protection system in EU - EU Agency for fundamental rightsLife expectancy at birth in EU

Kuidas saame vähendada kasvuhoonegaaside heidet?

Ohtlike kliimamuutuste vältimine on Euroopa Liidu esmane ülesanne.

Energiatõhususe parandamisel on juba saavutatud edu ning on mindud üle vähem süsihappegaasi tekitavatele kütustele ja suurendatud taastuvate energiaallikate kasutamist. Tutvuge Eurostati väljaandega „Shedding light on energy in the EU“ („Pilguheit ELi energiasektorile“), milles esitatud  graafikult on näha, kuidas on heitkogused ELis vähenenud.

ELi avatud andmete portaalist leiab mitmeid andmekogusid, mis sisaldavad üksikasjalikke ELi tasandi andmeid kasvuhoonegaaside heitkoguste kohta. Neid andmeid saab kuvada ja mis tahes otstarbel kasutamiseks alla laadida.

 

Twitter


 EUROOPA ANDMEPORTAAL
 Euroopa avalikud andmed
Kui otsite teavet mõne konkreetse Euroopa riigi kohta, võite külastada ka Euroopa andmeportaali.