Juurdepääs Euroopa Liidu avatud andmetele
EUROPAELi avatud andmete portaalAvaleht
Menu
Ülevaade Visualiseerimistööriistad Õppematerjalid Projektid Sandbox

Euroopa avatud andmete portaal annab teile juurdepääsu ELi institutsioonide ja asutuste avatud andmetele. Kogu selles kataloogis sisalduv teave on tasuta kasutamiseks ja taaskasutamiseks ärilistel või mitteärilistel eesmärkidel.

Vaatluse all:

What do people expect from the EU?

Narkootikumid Euroopas – viimased andmed

Millised on viimased suundumused uimastiturgudel ja mis on nende muutuste taga? Millised uimastid põhjustavad praegu enim probleeme? Millised on parimad ennetus- ja ravivõimalused ning milline peaks olema üldine uimastipoliitika?

Et saada ülevaade uimastitarbimise olukorrast kõigis 28 ELi liikmesriigis, tutvuge 2018. aasta Euroopa uimastiprobleemide aruandega või ELi andmestikega Euroopa uimastiolukorra kohta.

Need ja (paljud muud) materjalid on avaldanud Lissabonis asuv ELi uimastijärelevalve asutus Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus.

EMCDDA_logo

Twitter


EU DATATHON 2019