Saatavilla Euroopan unionin avoin data
EUROPAEU:n avoimen datan portaaliTietoa portaalista
Menu
Yleiskatsaus Työkalut Koulutusmateriaali Projektit Sandbox

Hakutoiminnon käyttö

Portaalissa on metadatakatalogi, joka tarjoaa pääsyn EU:n toimielinten ja laitosten dataan. Uudelleenkäytön helpottamiseksi metadata perustuu yleisiin koodaussääntöihin ja standardoituihin sanastoihin. Lisätietoa on kohdassa Linkitetty data.

Data on saatavana niin ihmisen ymmärtämässä kuin koneellisesti luettavassa muodossa välitöntä uudelleenkäyttöä varten. EU-datan käsittelyyn on myös lukuisia sovelluksia.Lisätietoa on kohdassa Sovellukset.

Avoimen datan hyödyt

Yleisenä periaatteena on, että datan uudelleenkäyttö on ilmaista sillä ehdolla, että lähde ilmoitetaan (ks. oikeudellinen huomautus).Vähäiseen osaan datasta sovelletaan erityisiä uudelleenkäyttöehtoja, jotka liittyvät lähinnä kolmansien osapuolten tekijänoikeuksiin. Nämä ehdot ovat saatavissa kyseisillä sivuilla sijaitsevien linkkien avulla.

Portaalin rakenne

Toinen portaalin tärkeä tavoite on tavoittaa EU:n avoimen datan ympärille rakentuva käyttäjäyhteisö. Voit osallistua

  • Datan toimittajat
  • lähettämällä palautetta ja ehdotuksia ja
  • jakamalla sovelluksiasi ja kokemuksiasi portaalin datan käytöstä.

Tule mukaan!

Avoimen datan portaalin ylläpitotiimi

Data-välilehden hakukentässä voi hakea datajoukkoja käyttämällä tekstihakua tai datajoukkojen kenttähakua.

Tekstihaku hakee syötettyä tekstiä kaikista metatietokentistä. Hakukentän alapuolella on valintapainikkeita, joilla hakua voi rajata: "kaikki nämä sanat", "mikä tahansa näistä sanoista" ja "sanatarkka vastine".

Jos haku halutaan kohdistaa tiettyyn metatietokenttään, hakutekstiin lisätään vastaava etuliite: Esimerkkejä:

  • haku “forest” pelkästään otsikkokentästä: title:forest
  • haku “forest” pelkästään kuvauksesta: notes:forest
  • haku “forest” pelkästään avainsanana: tags:forest

Version, muokkauspäivän tai julkaisupäivän perusteella voi tehdä hakuja seuraavasti:

  • version:4_4
  • modified=2014-02-27
  • issued=2014-02-21

Luettelo kentistä löytyy metatietokuvauksesta (sarake: CKAN mapping).

Aiheeseen liittyviä avoimen datan verkkosivustoja