Saatavilla Euroopan unionin avoin data
EUROPAEU:n avoimen datan portaali Data Julkaisija Kilpailun pääosasto Fisheries aid - million EUR, % o...