Saatavilla Euroopan unionin avoin data
EUROPAEU:n avoimen datan portaali Data Julkaisija Julkaisutoimisto EuroVoc, Euroopan unionin moniki... Semantic alignment - EuroVoc – ...