Saatavilla Euroopan unionin avoin data
EUROPAEU:n avoimen datan portaali Data Julkaisija Koulutuksen, audiovisuaalialan j... Keskeistä tietoa opettajista ja ...