Saatavilla Euroopan unionin avoin data
EUROPAEU:n avoimen datan portaali Data Julkaisija Ympäristöasioiden pääosasto Study for the Review of the list...