Saatavilla Euroopan unionin avoin data
EUROPAEU:n avoimen datan portaaliEtusivu
Menu
Yleiskatsaus Työkalut Koulutusmateriaali Projektit

Euroopan unionin avoimen datan portaalin kautta pääsee hyödyntämään EU:n toimielinten ja laitosten tuottamaa avointa dataa. Kaikki tässä katalogissa oleva data on vapaasti käytettävissä kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Valokeilassa

Antibiotic resistance in EuropeEU clinical trials register Traditional herbal medicinal productsReports of side-effects reactions to medicines

Runsaasti hyödyllistä tietoa lääkkeistä

Maailman terveysjärjestö WHO viettää joka vuosi 7.4. maailman terveyspäivää. EU:ssa teemapäivän keskeisiin toimijoihin kuuluu Euroopan lääkevirasto (EMA), joka tekee lääkkeiden tieteellisiä arviointeja sekä valvoo ja seuraa lääkkeiden turvallisuutta.

EU:n avoimen datan portaalissa on saatavilla runsaasti EMA:n tuottamaa avointa dataa muun muassa arvioitavina olevista lääkkeistä, ihmisille tarkoitetuista lääkkeistä ja eläinlääkkeistä sekä kasvirohdoslääkkeistä.
Farmakologiaan ja lääkeaineisiin liittyvän tiedon haussa voi käyttää myös Drugle-sovellusta, jossa hyödynnetään sekä EMA:n dataa että muista lähteistä peräisin olevaa dataa.


 

Twitter


EUROOPAN DATAPORTAALI
EU:n avoin data
Jos tarvitset dataa jostakin tietystä Euroopan maasta, voit löytää etsimäsi myös Euroopan dataportaalista.