Saatavilla Euroopan unionin avoin data
EUROPAEU:n avoimen datan portaaliEtusivu
Menu
Yleiskatsaus Työkalut Koulutusmateriaali Projektit

Euroopan unionin avoimen datan portaalin kautta pääsee hyödyntämään EU:n toimielinten ja laitosten tuottamaa avointa dataa. Kaikki tässä katalogissa oleva data on vapaasti käytettävissä kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Valokeilassa

Public procurement notices - TED (OP)RASFF Rapid alert system for foodTraditional herbal medicinal productsFood composition data - vitamins and minerals (EFSA)

#EUdatathon2018


Tänä vuonna EU Datathon käsittää 4 erillistä kilpailua sovelluksille, jotka hyödyntävät EU:n avointa dataa.

1. EU:n avoin data – Euroopan innovatiivisuuden edistäjä

2. EU-maiden ja EU:n lainsäädäntö – Kohti parempaa yhteentoimivuutta

3. EU:n julkiset hankinnat – Hyötyä niin kansalaisille kuin yrityksillekin

4. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen – Innovatiivista datan uudelleenkäyttöä

Lisätietoja on EU datathon -verkkosivuilla.


EU datathon 2018 logo

 

Twitter


EUROOPAN DATAPORTAALI
EU:n avoin data
Jos tarvitset dataa jostakin tietystä Euroopan maasta, voit löytää etsimäsi myös Euroopan dataportaalista.