Rochtain ar shonraí oscailte an Aontais Eorpaigh
EUROPATairseach Sonraí Oscailte an AEMaidir le
Menu
Forbhreathnú Uirlisí Ionad eolais Tionscadail Sandbox

Ar Thairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh, tugtar rochtain ar raon leathan sonraí ó institiúidí an Aontais Eorpaigh agus ó chomhlachtaí eile de chuid an Aontais. Is ceadmhach na sonraí sin a úsáid agus a athúsáid gan srian chun críocha tráchtála nó neamhthráchtála.

Trí rochtain éasca saor in aisce ar shonraí a sholáthar, tá sé mar aidhm againn cabhrú leat úsáid nuálach agus lántairbhe eacnamaíoch a bhaint astu. Tá an tairseach deartha chun institiúidí agus comhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh a dhéanamh níos oscailte agus níos cuntasaí freisin.

Míniú ar Thairseach Sonraí Oscailte an AE i mbeagán focal

Tairseach Sonraí Oscailte an AE

Is in 2012 a bunaíodh Tairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh, ag leanúint ó Chinneadh 201/833/AE ón gCoimisiún Eorpach maidir le doiciméid an Choimisiúin a athúsáid.

Iarrtar ar gach institiúid an Aontais Eorpaigh na sonraí atá acu a chur ar fáil go poiblí aon uair is féidir. Fágann sin gur féidir sonraí a athúsáid saor in aisce agus gan srianta cóipchirt.

Sonraí oscailte – cén tairbhe iad?

Nuair a chuirtear ar chumas an phobail i gcoitinne sonraí a athúsáid:

  • cuirtear borradh faoin bhforbairt eacnamaíoch laistigh den Aontas;
  • cuirtear feabhas ar trédhearcacht laistigh d’institiúidí an Aontais.

Tá sonraí lena mbaineann sna réimsí seo a leanas:

  • sonraí geografacha, geopholaitíochta agus airgeadais
  • staitisticí
  • torthaí toghcháin
  • gníomhartha dlí
  • sonraí coireachta, sláinte, comhshaoil, iompair agus taighde eolaíoch. 

Tá na sonraí sin go léir ar fáil gan bhac. Is féidir iad a athúsáid i mbunachair shonraí, tuarascálacha nó tionscadail. Tá formáidí digiteacha éagsúla ar fáil ó institiúidí agus comhlachtaí eile de chuid an Aontais Eorpaigh. 

Bunús an ama is ceadmhach sonraí a athúsáid saor in aisce, ar choinníoll go ndéantar an fhoinse a admháil (féach an fógra dlíthiúil). Bíonn coinníollacha sonracha maidir le hathúsáid ann i gcás méid beag sonraí, coinníollacha a bhaineann le cearta maoine intleachtúla tríú páirtithe a chosaint bunús an ama. Beidh nasc chuig na coinníollacha sin ar leathanach na sonraí má bhaineann siad le hábhar.

Cad chuige an tairseach seo?

Cuirtear an méid seo thíos ar fáilinti: 

Foireann na Tairsí Sonraí Oscailte

Foireann bheag idirnáisiúnta in Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh i Lucsamburg a dhéanann cúram den suíomh gréasáin. Bímid ag obair i gcomhar le soláthraithe sonraí chun na sonraí a chaighdeánú agus chun bealach níos éasca a chur ar fáil chun teacht orthu. Tá sé mar aidhm againn na sonraí seo a bheith chomh hinfheicthe agus is féidir. 

Bímid ag obair i gcónaí chun an Tairseach Sonraí Oscailte a fheabhsú. 

Meirgí Thairseach Sonraí Oscailte an AE

250x250

468x60

180x150

728x90