Rochtain ar shonraí oscailte an Aontais Eorpaigh
EUROPATairseach Sonraí Oscailte an AEMaidir le
Menu
Forbhreathnú Uirlisí Ionad eolais Tionscadail Sandbox

An dóigh a bhfeidhmíonn an cuardach

Tá catalóg meiteashonraí ar an tairseach a thugann rochtain ar shonraí ó institiúidí agus ó chomhlachtaí eile an AE. Ar mhaithe lena n-athúsáid a spreagadh, tá na meiteashonraí sin bunaithe ar rialacha coiteanna ionchódaithe agus ar fhoclóiríní caighdeánaithe. Chun níos mó eolais a fháil, féach an chlib Sonraí Nasctha.

Tá na sonraí ar fáil i bhformáidí atá inléite ag an duine agus ag meaisín agus lena n-athúsáid láithreach. Feicfidh tú freisin roinnt iarratas atá bunaithe ar shonraí AE.Chun níos mó eolais a fháil, féach an chlib Feidhmchláir.

Sonraí oscailte – cén tairbhe iad?

Mar phrionsabal ginearálta, is féidir leat na sonraí a athúsáid saor in aisce, ar choinníoll go dtugtar aitheantas don fhoinse (féach an fógra dlíthiúil).Beidh feidhm le coinníollacha áirithe maidir le hathúsáid, a bhaineann go príomha le cosaint ceart maoine intleachtúla tríú páirtí, ar líon beag sonraí. Beidh nasc chuig na coinníollacha sin le fáil ar na leathanaigh sonraí ábhartha.

Cad chuige an tairseach seo?

Sprioc tábhachtach eile atá ag an tairseach is ea bheith i dteagmháil leis an bpobal úsáideoirí faoi ábhar sonraí oscailte an AE. Is féidir leat a bheith páirteach ach an méid seo a leanas a dhéanamh

  • Cé a sholáthraíonn na sonraí?
  • aiseolas agus moltaí a thabhairt, agus
  • d'fheidhmchláir a chomhroinnt nó an úsáid atá bainte agat as na sonraí ón tairseach a chomhroinnt.

Déan teagmháil linn!

Foireann na Tairsí Sonraí Oscailte

Tá réimse cuardaigh faoin gclib "sonraí" trínar féidir cuardach a dhéanamh ar thacair sonraí le glantéacs nó trínar féidir seiceáil a dhéanamh i réimsí éagsúla na dtacar sonraí.

I gcás cuardaigh le glantéacs, déanfar cuardach sna réimsí meiteashonraí ar fad ar an téacs a iontrálfar. Leis na cnaipí atá thíos faoin réimse cuardaigh, is féidir an cuardach a bheachtú trí cheann de na roghanna seo a úsáid: "na focail seo ar fad", "aon cheann de na focail seo" nó "an frása beacht seo".

Chun cuardach a dhéanamh le réimse sonrach meiteashonraí, is féidir ainm an réimse a chur roimh an téacs atá á lorg. Mar shampla, i gcás cuardaigh ar na rudaí seo a leanas:

  • "forest" sa réimse teidil amháin, seo mar a bheadh an cuardach: title:forest
  • "forest" sa chur síos amháin, seo mar a bheadh an cuardach: notes:forest
  • "forest" mar eochairfhocal amháin, seo mar a bheadh an cuardach: tags:forest

Chun uimhir an leagain, modhnú nó dátaí eisiúna a chuardach, leag an cuardach amach mar seo:

  • version:4_4
  • modified=2014-02-27
  • issued=2014-02-21

Tá liosta na réimsí le fáil ar bhileog oibre na sonraíochtaí (colún na réimsí CKAN).

Suímh ghréasáin sonraí oscailte ghaolmhara