Rochtain ar shonraí oscailte an Aontais Eorpaigh
EUROPATairseach Sonraí Oscailte an AEFeidhmchláir
Menu
Forbhreathnú Uirlisí Ionad eolais Tionscadail Sandbox

Aipeanna

Sa roinn seo tiocfaidh tú ar aipeanna éagsúla a d'fhorbair institiúidí an Aontais Eorpaigh, a chuid gníomhaireachtaí agus comhlachtaí eile (a bhfuil bratach an Aontais leo) mar aon le haipeanna a d'fhorbair tríú páirtithe. Tabhair turas ar ghailearaí na n-aipeanna le spléachadh a fháil ar an méid is féidir a dhéanamh a bhuí le sonraí oscailte an Aontais Eorpaigh.

EUssentials
Is cuma cé acu duine de lucht caidrimh phoiblí thú, nó duine de lucht gnóthaí poiblí, nó iriseoir, nó feisire Eorpach, fónfaidh ...Níos mó scagairí
Is feidhmchlár tríú páirtí é seo. I gcomhréir leis an bhfógra dlíthiúil, níl aon smacht ag seirbhísí an Choimisiúin ar an bhfeidhmchlár agus ní ghlacann siad aon fhreagracht chucu féin as.
An Eoraip i mbos do láimhe, pé áit ina bhfuil tú
Má tá tú i do shaoránach de thír san Aontas Eorpach, tá tú i do shaoránach Eorpach freisin.Ach cad atá i gceist leis sin go praiticiúil? Bhuel, is fíor go mairimid i ré...Níos mó scagairí
PublicBI – forléargas ar sholáthar poiblí san Aontas Eorpach
Is córas cuimsitheach é PublicBI ina bhfuil deaiseanna inoiriúnaithe a chuidíonn le gnólachtaí eolas a fháil...Níos mó scagairí
Is feidhmchlár tríú páirtí é seo. I gcomhréir leis an bhfógra dlíthiúil, níl aon smacht ag seirbhísí an Choimisiúin ar an bhfeidhmchlár agus ní ghlacann siad aon fhreagracht chucu féin as.
EURI Trends: Foghlaim faoin gclár Fís 2020
Tá Fís 2020 ar an gclár taighde agus nuálaíochta is mó dá raibh riamh ag an Aontas Eorpach....Níos mó scagairí
Is feidhmchlár tríú páirtí é seo. I gcomhréir leis an bhfógra dlíthiúil, níl aon smacht ag seirbhísí an Choimisiúin ar an bhfeidhmchlár agus ní ghlacann siad aon fhreagracht chucu féin as.
CONAS A THÉANN AN EORAIP CHUN TAIRBHE DOMSA
Conas a théann an Eoraip i bhfeidhm ar ár saol laethúil? Cén tionchar atá aici ar ár bpoist, ár dteaghlaigh, ár gcúram sláinte, ár gcaitheamh aimsire, ár...Níos mó scagairí
EFSA to the people
Tá bia riachtanach don saol. Agus tá sábháilteacht bia ríthábhachtach dár sláinte.Níos mó scagairí
Open Food Facts – Bunachar sonraí comhoibríoch oscailte de tháirgí bia ó gach cearn den domhan
An bhfuil eolas faoi bhia uait? An suim leat luach cothaitheach an bhia a chaitheann tú?Is éard atá in Open...Níos mó scagairí
Is feidhmchlár tríú páirtí é seo. I gcomhréir leis an bhfógra dlíthiúil, níl aon smacht ag seirbhísí an Choimisiúin ar an bhfeidhmchlár agus ní ghlacann siad aon fhreagracht chucu féin as.
Medicatio
Eolas faoi chógas ag teastáil uait? Cabhróidh MEDICATIO leat eolas a fháil ar an raidhse mhór cógas atá ar an margadh ionas go mbeidh na sonraí is gá agat chun...Níos mó scagairí
Is feidhmchlár tríú páirtí é seo. I gcomhréir leis an bhfógra dlíthiúil, níl aon smacht ag seirbhísí an Choimisiúin ar an bhfeidhmchlár agus ní ghlacann siad aon fhreagracht chucu féin as.
Tenderlake
An bhfuil tú sa tóir ar dheiseanna gnó ar fud na hEorpa, ach go bhfuil sé deacair duit súil a choinneáil ar ghlaonna nua ar thairiscintí, thar lear nó sa bhaile?Agus na...Níos mó scagairí
Is feidhmchlár tríú páirtí é seo. I gcomhréir leis an bhfógra dlíthiúil, níl aon smacht ag seirbhísí an Choimisiúin ar an bhfeidhmchlár agus ní ghlacann siad aon fhreagracht chucu féin as.
Arquivo.pt – cartlann ar líne na dtionscadal taighde agus forbartha
Gach lá, foilsítear eolas nua ar líne, ó phostálacha blag go tionscadail taighde a fhaigheann maoiniú ón Aontas. Ach is meán gearrshaolach é an t-idirlíon.Mar shampla,...Níos mó scagairí
Is feidhmchlár tríú páirtí é seo. I gcomhréir leis an bhfógra dlíthiúil, níl aon smacht ag seirbhísí an Choimisiúin ar an bhfeidhmchlár agus ní ghlacann siad aon fhreagracht chucu féin as.
INTERPRETBANK — bogearra le haghaidh ateangairí
An mbíonn tú faoi strus agus tú ag déanamh réidh do thasc ateangaireachta? An gá duit gluais a chur le chéile go tapa – gluais atá éasca a athúsáid? Nó b’fhéidir go bhfuil suim...Níos mó scagairí
Is feidhmchlár tríú páirtí é seo. I gcomhréir leis an bhfógra dlíthiúil, níl aon smacht ag seirbhísí an Choimisiúin ar an bhfeidhmchlár agus ní ghlacann siad aon fhreagracht chucu féin as.
Ludwig: aimsigh an abairt cheart
Cá fhad a thógann sé ort smaoineamh a chur in iúl i mBéarla dea-scríofa?An dtéann tú ar lorg frásaí agus abairtí ar shuíomhanna meaisínaistriúcháin, ar bhlaganna agus ar...Níos mó scagairí
Is feidhmchlár tríú páirtí é seo. I gcomhréir leis an bhfógra dlíthiúil, níl aon smacht ag seirbhísí an Choimisiúin ar an bhfeidhmchlár agus ní ghlacann siad aon fhreagracht chucu féin as.
Mol sonraí EASME
Cad iad na tionscadail a bhaineann tairbhe as cistí an Aontais Eorpaigh? An bhfuil siad go léir lonnaithe san Eoraip? Mura bhfuil, cé acu is faide ar shiúl? Cad a dhéanann sé...Níos mó scagairí
Youthmetre
An ionann na deiseanna sa saol a bhíonn ag daoine óga ar fud na hEorpa? Cad é beartas an Aontais don óige, agus cén tionchar atá á imirt aige? Cad iad na tionscnaimh don óige...Níos mó scagairí
Is feidhmchlár tríú páirtí é seo. I gcomhréir leis an bhfógra dlíthiúil, níl aon smacht ag seirbhísí an Choimisiúin ar an bhfeidhmchlár agus ní ghlacann siad aon fhreagracht chucu féin as.
Lexparency
Cabhraíonn Lexparency.org leat na doiciméid dhlíthiúla atá in EUR-Lex a bhrabhsáil.Nuair atá an doiciméad atá uait aimsithe agat, cuireann Lexparency.org dhá fheidhm...Níos mó scagairí
Is feidhmchlár tríú páirtí é seo. I gcomhréir leis an bhfógra dlíthiúil, níl aon smacht ag seirbhísí an Choimisiúin ar an bhfeidhmchlár agus ní ghlacann siad aon fhreagracht chucu féin as.

Údar

Foinse sonraí

Ábhar