Rochtain ar shonraí oscailte an Aontais Eorpaigh
EUROPATairseach Sonraí Oscailte an AECúinne eolais d'fhorbróirí feidhmchlár
Menu

Cúinne eolais d'fhorbróirí feidhmchlár

Tá sé d'aidhm ag Tairseach Sonraí Oscailte an AE daoine a spreagadh le tacair shonraí an AE a úsáid agus feidhmchlár tríú páirtí á ndéanamh acu. Chuige sin tá dhá comhéadan ríomhchlárúcháin curtha ar fáil d'fhorbróirí ríomhchlár.

Rochtain ar REST API

Dóigh amháin le Tairseach Sonraí Oscailte an AE a rochtain is ea an comhéadan feidhmchláir REST a úsáid. Tá príomhfheidhmeanna uile na tairsí ar fáil tríd an gcomhéadan sin, is é sin gach úsáid is féidir a bhaint as an gcomhéadan gréasáin agus rudaí eile lena gcois. Is féidir le cód seachtrach a ghlaonn ar chomhéadan feidhmchláir na tairsí úsáid a bhaint as aon fhaisnéis a aisghabhtar ar an dóigh sin.

Tá an comhéadan feidhmchlár ar fáil d'fhorbróirí ag an URL seo a leanas: http://data.europa.eu/euodp/data/api/

Tá Tairseach Sonraí Oscailte an AE bunaithe ar leagan de CKAN. Tá doiciméid faoin gcomhéadan feidhmchlár ar fáil ar shuíomh gréasáin CKAN.

Is é JSON (mar a shonraítear é in RFC 4627) formáid na teachtaireachta a úsáidtear do chorp na n-iarratas agus do na freagraí ar aon. Ag seo roinnt samplaí den mhéid is féidir a dhéanamh má úsáideann tú an comhéadan feidhmchlár REST i do ríomhchlár féin.

I ngeall ar shaintréithe áirithe a bhaineann le hinfrastruchtúr Oifig na bhFoilseachán, aon iarratas API a dhéantaí de ghnáth tríd an modh GET ar an ngnáthphrótacal HTTP, ní mór é a dhéanamh feasta tríd an modh POST.

Uirlisí atá ina gcuidiú an comhéadan feidhmchlár REST a úsáid

Cliaint agus leabharlanna ginearálta HTTP

Is uirlis chineálach http do líne na n-orduithe é curl, uirlis is féidir a úsáid chun iarratas a chur chuig an gcomhéadan feidhmchlár. Is féidir an cURL a fhórsáil le hiarratais POST tríd an rogha sonraí -'d’ – mar shampla – a chur isteach i liosta, fiú agus an liosta sin folamh. Úsáidtear é sna hiarratais shamplacha thíos.

Is ann do bhreiseáin don chuid is mó de na brabhsálaithe is mó úsáid, breiseáin a thugann an chaoi iarratais chuig an gcomhéadan ríomhchlár a dhéanamh laistigh den bhrabhsálaí, e.g. Postman i gcás Google Chrome agus RESTClient i gcás Mozilla Firefox.

Is féidir formhór na dteangacha ríomhchlárúcháin a úsáid chun iarratas a chur chuig comhéadan feidhmchlár ar chuntar go bhfuil comhpháirt cónaisc aici atá comhoiriúnach do HTTP, e.g. Jersey i gcás Java.

Sainuirlisí

Is ann do roinnt sainuirlisí is féidir a úsáid chun úsáid an chomhéadan feidhmchlár REST a éascú. Tá na cliaint seo go léir ar fáil ar Github agus is féidir réitigh shaincheaptha a bhunú orthu sna teangacha ríomhchlárúcháin atá luaite.

Iarratais shamplacha

Liosta de na tacair shonraí in JSON a fháil

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_list -d'{}'

Liosta de na clibeanna in JSON a fháil

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/tag_list -d'{}'

Tuairisc tacair shonraí áirithe in JSON a fháil

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_show -d'{"id": "dgt-translation-memory"}'

Cuardach a dhéanamh le haghaidh tacar sonraí nó acmhainní a oireann don iarratas

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_search -d'{"q": "forest"}'

Críochphointe SPARQL

Dóigh eile le Tairseach Sonraí Oscailte an AE a rochtain is ea críochphointe SPARQL a úsáid, rud atá inléite ag meaisín agus a ghlacann le hiarratais ar thuairiscí RDF na dtacar sonraí.

Mar atá léirithe ar an leathanach 'Sonraí Nasctha' ('Linked data'), tá comhéadan grafach úsáideora curtha ar fáil chun iarratais SPAQRL a iontráil.

Chun críche ríomhchlár a fhorbairt, tá críochphointe atá inléite ag meaisín ar fáil ag an URL seo: http://data.europa.eu/euodp/sparqlep

Tá sonraíochtaí SPARQL ar fáil ar shuíomh gréasáin W3C: http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. Na samhlacha a úsáideadh chun na tacair shonraí a dhreachadh atá catalógaithe i dTairseach Sonraí Oscailte an AE, tá cur síos orthu ar an leathanach 'Sonraí Nasctha', faoi 'Foclóirín meiteashonraí' ('Metadata vocabulary').

Uirlisí agus Leabharlanna

Chun ríomhchláir a dhéanamh a bheidh in ann iarratais a chur chuig críochphointe Thairseach Sonraí Oscailte an AE is féidir leabharlanna agus feidhmchláir tríú páirtithe a úsáid. Seo thíos roinnt samplaí.

Cliaint SPARQL

 • Cliant SPARQL ar Windows ag a bhfuil comhéadan grafach úsáideora is ea cliant Sesame.
 • Is feidhmchlár trasardáin Java é Twinkle ag a bhfuil comhéadan úsáideora lenar féidir iarratais SPARQL a chur chuig críochphointí cianda.

Leabharlanna

Seo thíos, de réir teanga ríomhchlárúcháin, roinnt de na leabharlanna is féidir a úsáid chun feidhmchláir a dhéanamh le sonraí ó Thairseach Sonraí Oscailte an AE.

 • Java
  • Tionscadal de chuid Apache é Jena. Creat foinse oscailte Java atá ann a úsáidtear chun feidhmchláir líonraí séimeantacha agus feidhmchláir shonraí nasctha a dhéanamh.
  • Cuireann OpenRDF Sesame comhéadan feidhmchlár Java ar fáil lenar féidir sonraí RDF a láimhseáil agus iarratais a dhéanamh ina dtaobh.
 • C
  • Is éard atá in Redland tacar de leabharlanna C a chuireann tacaíocht atá comhoiriúnach le RDF agus SPARQL ar fáil.
 • JavaScript
  • Cuireann Hercules leabharlann JavaScript ar fáil lenar féidir iarratais a chur ar an gcríochphointe cianda SPARQL. Tugann sé an chaoi feidhmchláir shofaisticiúla a dhéanamh trí fhaisnéis ó Thairseach Oscailte Sonraí an AE a úsáid.
 • PHP
  • Leabharlann PHP atá in EASYRDF a éascaíonn úsáid na n-iarratas SPARQL i ríomhchlár PHP.
 • Python
  • Cuireann RDFLib tacar de leabharlanna python ar fáil lenar féidir sonraí RDF a ionchorprú i ríomhchlár python.

Críochphointe SPARQL: iarratais shamplacha

Tá samplaí de na hiarratais is féidir a dhéanamh ar an leathanach ‘Sonraí Nasctha', i dTairseach Sonraí Oscailte an AE.