Rochtain ar shonraí oscailte an Aontais Eorpaigh
EUROPATairseach Sonraí Oscailte an AECúinne eolais d'fhorbróirí feidhmchlár
Menu
Forbhreathnú Uirlisí Ionad eolais Tionscadail Sandbox

Cúinne eolais d'fhorbróirí feidhmchlár

Tá sé d'aidhm ag Tairseach Sonraí Oscailte an AE daoine a spreagadh le tacair shonraí an AE a úsáid agus feidhmchlár tríú páirtí á ndéanamh acu. Chuige sin tá dhá comhéadan ríomhchlárúcháin curtha ar fáil d'fhorbróirí ríomhchlár.

Rochtain ar REST API

Dóigh amháin le Tairseach Sonraí Oscailte an AE a rochtain is ea an comhéadan feidhmchláir REST a úsáid. Tá príomhfheidhmeanna uile na tairsí ar fáil tríd an gcomhéadan sin, is é sin gach úsáid is féidir a bhaint as an gcomhéadan gréasáin agus rudaí eile lena gcois. Is féidir le cód seachtrach a ghlaonn ar chomhéadan feidhmchláir na tairsí úsáid a bhaint as aon fhaisnéis a aisghabhtar ar an dóigh sin.

Tá an comhéadan feidhmchlár ar fáil d'fhorbróirí ag an URL seo a leanas: http://data.europa.eu/euodp/data/api/

Tá Tairseach Sonraí Oscailte an AE bunaithe ar leagan de CKAN. Tá doiciméid faoin gcomhéadan feidhmchlár ar fáil ar shuíomh gréasáin CKAN.

Is é JSON (mar a shonraítear é in RFC 4627) formáid na teachtaireachta a úsáidtear do chorp na n-iarratas agus do na freagraí ar aon. Ag seo roinnt samplaí den mhéid is féidir a dhéanamh má úsáideann tú an comhéadan feidhmchlár REST i do ríomhchlár féin.

I ngeall ar shaintréithe áirithe a bhaineann le hinfrastruchtúr Oifig na bhFoilseachán, aon iarratas API a dhéantaí de ghnáth tríd an modh GET ar an ngnáthphrótacal HTTP, ní mór é a dhéanamh feasta tríd an modh POST.

Uirlisí atá ina gcuidiú an comhéadan feidhmchlár REST a úsáid

Cliaint agus leabharlanna ginearálta HTTP

Is uirlis chineálach http do líne na n-orduithe é curl, uirlis is féidir a úsáid chun iarratas a chur chuig an gcomhéadan feidhmchlár. Is féidir an cURL a fhórsáil le hiarratais POST tríd an rogha sonraí -'d’ – mar shampla – a chur isteach i liosta, fiú agus an liosta sin folamh. Úsáidtear é sna hiarratais shamplacha thíos.

Is ann do bhreiseáin don chuid is mó de na brabhsálaithe is mó úsáid, breiseáin a thugann an chaoi iarratais chuig an gcomhéadan ríomhchlár a dhéanamh laistigh den bhrabhsálaí, e.g. Postman i gcás Google Chrome agus RESTClient i gcás Mozilla Firefox.

Is féidir formhór na dteangacha ríomhchlárúcháin a úsáid chun iarratas a chur chuig comhéadan feidhmchlár ar chuntar go bhfuil comhpháirt cónaisc aici atá comhoiriúnach do HTTP, e.g. Jersey i gcás Java.

Sainuirlisí

Is ann do roinnt sainuirlisí is féidir a úsáid chun úsáid an chomhéadan feidhmchlár REST a éascú. Tá na cliaint seo go léir ar fáil ar Github agus is féidir réitigh shaincheaptha a bhunú orthu sna teangacha ríomhchlárúcháin atá luaite.

Iarratais shamplacha

Liosta de na tacair shonraí in JSON a fháil

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_list -d'{}'

Liosta de na clibeanna in JSON a fháil

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/tag_list -d'{}'

Tuairisc tacair shonraí áirithe in JSON a fháil

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_show -d'{"id": "dgt-translation-memory"}'

Cuardach a dhéanamh le haghaidh tacar sonraí nó acmhainní a oireann don iarratas

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_search -d'{"q": "forest"}'

Críochphointe SPARQL

Dóigh eile le Tairseach Sonraí Oscailte an AE a rochtain is ea críochphointe SPARQL a úsáid, rud atá inléite ag meaisín agus a ghlacann le hiarratais ar thuairiscí RDF na dtacar sonraí.

Mar atá léirithe ar an leathanach 'Sonraí Nasctha' ('Linked data'), tá comhéadan grafach úsáideora curtha ar fáil chun iarratais SPAQRL a iontráil.

Chun críche ríomhchlár a fhorbairt, tá críochphointe atá inléite ag meaisín ar fáil ag an URL seo: http://data.europa.eu/euodp/sparqlep

Tá sonraíochtaí SPARQL ar fáil ar shuíomh gréasáin W3C: http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. Na samhlacha a úsáideadh chun na tacair shonraí a dhreachadh atá catalógaithe i dTairseach Sonraí Oscailte an AE, tá cur síos orthu ar an leathanach 'Sonraí Nasctha', faoi 'Foclóirín meiteashonraí' ('Metadata vocabulary').

Uirlisí agus Leabharlanna

Chun ríomhchláir a dhéanamh a bheidh in ann iarratais a chur chuig críochphointe Thairseach Sonraí Oscailte an AE is féidir leabharlanna agus feidhmchláir tríú páirtithe a úsáid. Seo thíos roinnt samplaí.

Cliaint SPARQL

 • Cliant SPARQL ar Windows ag a bhfuil comhéadan grafach úsáideora is ea cliant Sesame.
 • Is feidhmchlár trasardáin Java é Twinkle ag a bhfuil comhéadan úsáideora lenar féidir iarratais SPARQL a chur chuig críochphointí cianda.

Leabharlanna

Seo thíos, de réir teanga ríomhchlárúcháin, roinnt de na leabharlanna is féidir a úsáid chun feidhmchláir a dhéanamh le sonraí ó Thairseach Sonraí Oscailte an AE.

 • Java
  • Tionscadal de chuid Apache é Jena. Creat foinse oscailte Java atá ann a úsáidtear chun feidhmchláir líonraí séimeantacha agus feidhmchláir shonraí nasctha a dhéanamh.
  • Cuireann OpenRDF Sesame comhéadan feidhmchlár Java ar fáil lenar féidir sonraí RDF a láimhseáil agus iarratais a dhéanamh ina dtaobh.
 • C
  • Is éard atá in Redland tacar de leabharlanna C a chuireann tacaíocht atá comhoiriúnach le RDF agus SPARQL ar fáil.
 • JavaScript
  • Cuireann Hercules leabharlann JavaScript ar fáil lenar féidir iarratais a chur ar an gcríochphointe cianda SPARQL. Tugann sé an chaoi feidhmchláir shofaisticiúla a dhéanamh trí fhaisnéis ó Thairseach Oscailte Sonraí an AE a úsáid.
 • PHP
  • Leabharlann PHP atá in EASYRDF a éascaíonn úsáid na n-iarratas SPARQL i ríomhchlár PHP.
 • Python
  • Cuireann RDFLib tacar de leabharlanna python ar fáil lenar féidir sonraí RDF a ionchorprú i ríomhchlár python.

Críochphointe SPARQL: iarratais shamplacha

Tá samplaí de na hiarratais is féidir a dhéanamh ar an leathanach ‘Sonraí Nasctha', i dTairseach Sonraí Oscailte an AE.