Rochtain ar shonraí oscailte an Aontais Eorpaigh
EUROPATairseach Sonraí Oscailte an AELeathanach baile
Menu
I ngeall ar mhórobair chothabhála, ní bheidh Tairseach Sonraí Oscailte an Aontais ar fáil an 21/3/2018 ó 07:00 (Am Lár na hEorpa) go dtí 11:00 (Am Lár na hEorpa). Is oth linn an briseadh sealadach seo sa tseirbhís.

Ar Thairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh is féidir teacht ar shonraí oscailte a fhoilsíonn institiúidí agus seirbhísí an Aontais Eorpaigh. Is féidir na sonraí ar fad atá le fáil sa chatalóg seo a úsáid saor in aisce agus a athúsáid chun críocha tráchtála nó neamhthráchtála.

Sa spotsolas

Public procurement notices - TED (OP)Register of Commission documentsCORDIS - EU research projects under Horizon 2020 (OP)Beneficiaries of EU funds Bank interest rates for loans

BUISÉAD AGUS CAITEACHAS AN AONTAIS


Íocaíochtaí talmhaíochta agus iascaigh, maoiniú taighde agus cabhair forbraíochta – cá dtéann airgead an Aontais?

Bhí sin ar cheann de na príomhábhair ar ar díríodh i mbliana le linn Lá na Sonraí Oscailte agus tá sé ar cheann de na topaicí is mó a bhfuil tóir orthu inár gcatalóg.

Tabhair spléachadh ar na tacair sonraí don trédhearcacht airgeadais agus do chaiteachas an Aontais, agus faigh amach faoi na feidhmchláir a úsáideann sonraí oscailte AE faoin gcaiteachas poiblí.


 

Twitter


TAIRSEACH SONRAÍ EORPACH
Sonraí poiblí na hEorpa
Má tá sonraí uait faoi thír ar leith san Eoraip, is féidir iad a lorg sa Tairseach Sonraí Eorpach freisin.