Rochtain ar shonraí oscailte an Aontais Eorpaigh
EUROPATairseach Sonraí Oscailte an AELeathanach baile
Menu
Forbhreathnú Uirlisí Ionad eolais Tionscadail

Ar Thairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh is féidir teacht ar shonraí oscailte a fhoilsíonn institiúidí agus seirbhísí an Aontais Eorpaigh. Is féidir na sonraí ar fad atá le fáil sa chatalóg seo a úsáid saor in aisce agus a athúsáid chun críocha tráchtála nó neamhthráchtála.

Sa spotsolas

TESE - The thesaurus for education systems in EuropeForeign languages in secondary educationGender equality glossary and thesaurus

EUdatathon 2018: na buaiteoirí


Ceithre dhúshlán, ceithre bhuaiteoir: tá gach eolas ar shuíomh gréasáin EUdatathon faoi na haipeanna agus na foirne a roghnaigh na moltóirí. 

Feicimid arís an bhliain seo chugainn sibh ag an gcéad EUdatathon eile. Idir an dá linn, ní gá duit fanacht le do smaointe a chur i láthair an phobail: má chruthaíonn tú aip ina n-úsáidtear tacar sonraí amháin ar a laghad as Tairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh beidh féadfaidh tú í a roinnt linn faoin gcluaisín Feidhmchláir.


 

Twitter


TAIRSEACH SONRAÍ EORPACH
Sonraí poiblí na hEorpa
Má tá sonraí uait faoi thír ar leith san Eoraip, is féidir iad a lorg sa Tairseach Sonraí Eorpach freisin.