Rochtain ar shonraí oscailte an Aontais Eorpaigh
EUROPATairseach Sonraí Oscailte an AELeathanach baile
Menu
Forbhreathnú Uirlisí Ionad eolais Tionscadail

Ar Thairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh is féidir teacht ar shonraí oscailte a fhoilsíonn institiúidí agus seirbhísí an Aontais Eorpaigh. Is féidir na sonraí ar fad atá le fáil sa chatalóg seo a úsáid saor in aisce agus a athúsáid chun críocha tráchtála nó neamhthráchtála.

Sa spotsolas

Europe's coastline (EEA)Sea surface temperature (JRC)The EU fishing fleet register

Tá EU Datathon linn arís…


…agus d'fhéadfása a bheith i do bhuaiteoir!

I mbliana, beidh ceithre chomórtas dhifriúla á reáchtáil ag EU Datathon d'aipeanna a úsáideann sonraí oscailte an Aontais Eorpaigh.

Tá tuilleadh eolais faoi na dúshláin le fáil ar shuíomh gréasáin EU Datathon 2018, áit ar féidir súil a chaitheamh ar na seimineáir ghréasáin.

Is é an 15 Iúil an spriocdháta chun tuairiscí ar thionscadail a chur isteach.

EU datathon 2018 logo

 

Twitter


TAIRSEACH SONRAÍ EORPACH
Sonraí poiblí na hEorpa
Má tá sonraí uait faoi thír ar leith san Eoraip, is féidir iad a lorg sa Tairseach Sonraí Eorpach freisin.