Rochtain ar shonraí oscailte an Aontais Eorpaigh
EUROPATairseach Sonraí Oscailte an AELeathanach baile
Menu

Ar Thairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh is féidir teacht ar shonraí oscailte a fhoilsíonn institiúidí agus seirbhísí an Aontais Eorpaigh. Is féidir na sonraí ar fad atá le fáil sa chatalóg seo a úsáid saor in aisce agus a athúsáid chun críocha tráchtála nó neamhthráchtála.

Sa spotsolas

Cosmetic ingredient databaseDORIE - European institutional documents since 1946What do people expect from the EU? (EP)Mobility of students in Europe (Eurostat)Imports of goods (Eurostat)

Cé is féidir na sonraí a sholáthar?


Institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí an Aontais, agus iad sin amháin, is féidir sonraí a sholáthar do Thairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh. Soláthraíonn siadsan meiteashonraí (is é sin faisnéis faoi na sonraí) don tairseach, ina mbíonn cur síos ar a dtacair shonraí.

Tá struchtúr na tairsí díláraithe, is é sin le rá go stóráiltear na meiteashonraí ar an tairseach ach go bhfanann na sonraí ar shuíomh gréasáin an tsoláthraí sonraí agus is é an soláthraí atá freagrach as cáilíocht agus infhaighteacht na sonraí sin.

Tuilleadh eolais: cé a sholáthraíonn na sonraí?

77 77 84 126 42 21 133 84 91 21 21 28 77 119

 

Twitter


TAIRSEACH SONRAÍ EORPACH
Sonraí poiblí na hEorpa
Má tá sonraí uait faoi thír ar leith san Eoraip, is féidir iad a lorg sa Tairseach Sonraí Eorpach freisin.