Rochtain ar shonraí oscailte an Aontais Eorpaigh
EUROPATairseach Sonraí Oscailte an AELeathanach baile
Menu
Forbhreathnú Uirlisí Ionad eolais Tionscadail Sandbox

Ar Thairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh is féidir teacht ar shonraí oscailte a fhoilsíonn institiúidí agus seirbhísí an Aontais Eorpaigh. Is féidir na sonraí ar fad atá le fáil sa chatalóg seo a úsáid saor in aisce agus a athúsáid chun críocha tráchtála nó neamhthráchtála.

Sa spotsolas

Divorce - Legal rules across Europe

Samhail nua sonraí chun athúsáid sonraí a éascú

D’athraigh Tairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh a shamhail sonraí chuig an gcaighdeán Eorpach DCAT:  Próifíl feidhmchláir DCAT le haghaidh tairseacha sonraí san Eoraip (DCAT-AP). 

Tá an tsamhail bunaithe ar an bhfoclóir do Chatalóga Sonraí (DCATle haghaidh cur síos a dhéanamh ar thacair shonraí na hearnála poiblí san Eoraip, agus fágann sí gur féidir cuardaigh a dhéanamh ar thairseacha sonraí éagsúla ag an am céanna agus dá bhrí sin bíonn sonraí níos inchuardaithe thar theorainneacha agus earnálacha.

 Is féidir leat airíonna an tacair shonraí nua a thaiscéaladh tríd ár gcomhéadan feidhmchláir (API) nó tríd ár gcríochphointe SPARQL nó trí chuairt a thabhairt ar "Chúinne na bhForbróirí".

image by Jason Leung - unsplash

 

Twitter


EU DATATHON 2019