Rochtain ar shonraí oscailte an Aontais Eorpaigh
EUROPATairseach Sonraí Oscailte an AELeathanach baile
Menu
Forbhreathnú Uirlisí Ionad eolais Tionscadail Sandbox

Ar Thairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh is féidir teacht ar shonraí oscailte a fhoilsíonn institiúidí agus seirbhísí an Aontais Eorpaigh. Is féidir na sonraí ar fad atá le fáil sa chatalóg seo a úsáid saor in aisce agus a athúsáid chun críocha tráchtála nó neamhthráchtála.

Sa spotsolas

Health Programmes in EU - ChafeaChild protection system in EU - EU Agency for fundamental rightsLife expectancy at birth in EU

Conas is féidir linn astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú?

Is údar contúirte é an t-athrú aeráide agus is ceann de phríomhthosaíochtaí an Aontais Eorpaigh é an t-athrú sin a chosc.

Tá dul chun cinn déanta cheana féin maidir le héifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú, maidir leis an aistriú chuig breoslaí ar lú a lorg carbóin agus maidir le borradh a chur faoi úsáid foinsí in-athnuaite fuinnimh. Tabhair spléachadh ar “Léargas ar ghnóthaí fuinnimh san Aontas Eorpach”, foilseachán de chuid Eurostat ina bhfuil graf a léiríonn an laghdú atá tagtha ar astaíochtaí san Aontas.

Ar Thairseach Sonraí Oscailte an AE, tá roinnt tacar sonraí mionsonraithe ann a léiríonn astaíochtaí gáis cheaptha teasa ar leibhéal an Aontais. Is féidir leat na sonraí sin a thaispeáint anseo nó a íoslódáil le haghaidh aon úsáid.

 

Twitter


TAIRSEACH SONRAÍ EORPACH
Sonraí poiblí na hEorpa
Má tá sonraí uait faoi thír ar leith san Eoraip, is féidir iad a lorg sa Tairseach Sonraí Eorpach freisin.