Rochtain ar shonraí oscailte an Aontais Eorpaigh
EUROPATairseach Sonraí Oscailte an AELeathanach baile
Menu
Forbhreathnú Uirlisí Ionad eolais Tionscadail

Ar Thairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh is féidir teacht ar shonraí oscailte a fhoilsíonn institiúidí agus seirbhísí an Aontais Eorpaigh. Is féidir na sonraí ar fad atá le fáil sa chatalóg seo a úsáid saor in aisce agus a athúsáid chun críocha tráchtála nó neamhthráchtála.

Sa spotsolas

Health Programmes in EU - ChafeaChild protection system in EU - EU Agency for fundamental rightsLife expectancy at birth in EU

Oidhreacht chultúrtha na hEorpa


Is í 2018 Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha. Chun aird a tharraingt ar oidhreacht chultúrtha na hEorpa agus chun treisiú leis an muintearas a bhraitear i leith comhlimistéar cultúrtha Eorpach, tá uirlis ar líne nua - léarscáileanna de scéalta idirghníomhacha faoin oidhreacht chultúrtha - forbartha ag an Airmheán Comhpháirteach Taighde. Sna léarscáileanna sin, a nuashonraítear go minic, tá naisc chuig bailiúcháin dhigiteacha Europeana, ardán digiteach an Aontais don oidhreacht chultúrtha.

Faigh tuilleadh eolais faoina bhfuil ar siúl ag an Aontas Eorpach agus ag a chomhpháirtithe chun oidhreacht chultúrtha na hEorpa a chosaint, a chur chun cinn agus chun aird a tharraingt uirthi. Faigh léargas ar shaothair ealaíne, déantáin, leabhair, físeáin agus fuaimeanna ó na mílte iarsmalann, dánlann, leabharlann agus cartlann as gach cearn den Eoraip, agus foghlaim tuilleadh faoinár mór-roinn agus faoin oidhreacht chultúrtha atá aici.


 

Twitter


TAIRSEACH SONRAÍ EORPACH
Sonraí poiblí na hEorpa
Má tá sonraí uait faoi thír ar leith san Eoraip, is féidir iad a lorg sa Tairseach Sonraí Eorpach freisin.