Rochtain ar shonraí oscailte an Aontais Eorpaigh
EUROPATairseach Sonraí Oscailte an AELeathanach baile
Menu
Forbhreathnú Uirlisí Ionad eolais Tionscadail

Ar Thairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh is féidir teacht ar shonraí oscailte a fhoilsíonn institiúidí agus seirbhísí an Aontais Eorpaigh. Is féidir na sonraí ar fad atá le fáil sa chatalóg seo a úsáid saor in aisce agus a athúsáid chun críocha tráchtála nó neamhthráchtála.

Sa spotsolas

Antibiotic resistance in EuropeEU clinical trials register Traditional herbal medicinal productsReports of side-effects reactions to medicines

Eolas faoin leigheasra


Gach bliain déanann an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte ceiliúradh ar Lá Domhanda na Sláinte. Tá an tAontas Eorpach ag brath ar an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) chun meastóireacht eolaíoch a dhéanamh ar an leigheasra, agus monatóireacht agus maoirseacht a dhéanamh ar a shábháilteacht.

Is féidir leat teacht ar neart eolas úsáideach faoin leigheasra ar a bhfuil meastóireacht á déanamh, faoi tháirgí íocshláinte don duine agus d’úsáid tréidliachta agus faoin luibhleigheasra agus tuilleadh nach iad , a bhuí leis na tacair sonraí oscailte atá foilsithe ag EMA ar Thairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh.
Má tá tuilleadh eolais uait ar an gcógaseolaíocht agus ar dhrugaí míochaine, féach an aip “Drugle” freisin, ina bhfuil sonraí ó EMA agus ó fhoinsí eile.


 

Twitter


TAIRSEACH SONRAÍ EORPACH
Sonraí poiblí na hEorpa
Má tá sonraí uait faoi thír ar leith san Eoraip, is féidir iad a lorg sa Tairseach Sonraí Eorpach freisin.