Rochtain ar shonraí oscailte an Aontais Eorpaigh
EUROPATairseach Sonraí Oscailte an AELeathanach baile
Menu
Forbhreathnú Uirlisí Ionad eolais Tionscadail Sandbox

Ar Thairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh is féidir teacht ar shonraí oscailte a fhoilsíonn institiúidí agus seirbhísí an Aontais Eorpaigh. Is féidir na sonraí ar fad atá le fáil sa chatalóg seo a úsáid saor in aisce agus a athúsáid chun críocha tráchtála nó neamhthráchtála.

Sa spotsolas

What do people expect from the EU?

Drugaí san Eoraip – na sonraí is déanaí

Cad iad na treochtaí is déanaí ar na margaí le haghaidh drugaí neamhdhleathacha agus cad atá á spreagadh? Cad iad na drugaí is mó atá ina gcúiseanna imní sa lá atá inniu ann? Cad iad na roghanna is fearr maidir le cosc, cóireáil agus beartas foriomlán? 
Chun na patrúin atá ag teacht chun cinn ar fud 28 mBallstát an Aontais a fheiceáil, féach an Tuarascáil Eorpach um Dhrugaí 2018 – nó aon cheann de thacair shonraí an Aontais i dtaca le staid na ndrugaí san Eoraip.

Tá na foilseacháin sin (agus go leor eile) á bhfoilsiú ag foras faire an Aontais ar dhrugaí – an Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí atá lonnaithe i Liospóin.

EMCDDA_logo

Twitter


EU DATATHON 2019