Rochtain ar shonraí oscailte an Aontais Eorpaigh
EUROPATairseach Sonraí Oscailte an AE
Menu
Forbhreathnú Uirlisí Ionad eolais Tionscadail Sandbox
0Ar fhiafraigh tú riamh díot féin...cén tír san Eoraip a bhfuil an fhoinse fuinnimh is glaise aici? Nó cé na geilleagair inti is mó a bhfuil borradh fúthu?Nó cé hiad na heagraíochtaí atá ag brústocaireacht ar an AE?Nó conas atá cístí poiblí an AE á gcaitheamh?Bailíonn agus gineann an AE sonraí maidir leis na ceisteanna sin agus neart ceisteanna eile.Tá na sonraí sin mar a bheadh macalla digiteach ar an domhan timpeall orainna thig linn leas a bhaint astuchun ár dtuiscint ar shaincheisteanna tábhachtachaa fheabhsú agus chun cinntí níos fearr a dhéanamh.Bailíonn an Tairseach Sonraí Oscailteréimse ollmhór sonraí ó eagraíochtaí AE éagsúlaagus cuireann sí ar fáil iad in aon ionad lárnach amháin ionasgo dtig le duine ar bith feidhm a bhaint astu, bíodh an duine sin ina iriseoir atá ag iarraidh roinnt uimhreacha a dhearbháil,ina thaighdeoir beartas atá ag scríobh tuarascála, nó ina fhorbróir atá ag cruthú suíomh gréasán fóinteach.Tá an tairseach seo fós á forbairtagus beimid ag cur sonraí breise léiagus gnéithe nua sna míonna atá amach romhainn. Má tá sonraí ar bith ann a shíleann tú ba chóir a bheith inti nó má tá dóigheanna nua ar féidir sonraí AE a chur chun sochair ar intinn agat,ba bhreá linn scéala a fháil uait. Déan teagmháil linn.