Pristup otvorenim podacima Europske unije
EUROPAPortal otvorenih podataka EU-aAplikacije
Menu

Aplikacije

U ovom ćete odjeljku pronaći neke primjere aplikacija koje su razvile europske institucije, agencije i druga tijela te treće strane. Istražite našu galeriju aplikacija i otkrijte potencijal otvorenih podataka EU-a.

Autor

Izvor podataka

Tema